UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

 

7 listopada 2018 r.

 

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownika naukowo-technicznego

w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

 

 

Opis stanowiska:

1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony

2.  Praca zgodnie z harmonogramem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy i innych aktów normatywnych.

3. Główne zadania:

 • zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz technicznego w prowadzeniu sekretariatu Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • nadzór nad obszarem organizacyjno-logistycznym podczas konferencji które organizuje i w których uczestniczy Katedra (także wyjazdowych),
 • administrowanie projektami realizowanymi w ramach Katedry,
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami Katedry,
 • udział w zaplanowanych szkoleniach,
 • przygotowywanie prezentacji multimedialnych związanych z działalnością Katedry,
 • analiza i przetwarzanie danych z zakresu seksuologii, humanizacji medycyny i zdrowia publicznego oraz umiejętność interpretacji wyników badań,
 • współpraca z organizacjami i agendami rządowymi i pozarządowymi w Polsce i za granicą
 • administrowanie projektami badawczymi,
 • monitorowanie aktualnych informacji z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz humanizacji medycyny,
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Katedry,
 • współpraca z mediami.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe min. na poziomie licencjatu,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i elektronicznego, projektora,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność,
 • dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność,
 • chęć stałego podnoszenia rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności w zakresie humanizacji medycyny i zdrowia seksualnego,

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia  20 listopada 2018 do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

 

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
 • Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT