Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego na Wydziale Mechanicznym

7 sierpnia 2018 r.

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs
na stanowisko pracownika naukowo-technicznego

na Wydziale Mechanicznym w Instytucie Informatyki i Zarządzania Produkcją

w Zakładzie Inżynierii Jakości

 

 

 

Miejsce pracy: Wydział Mechaniczny, Instytut  Informatyki i Zarządzania Produkcją, Zakład Inżynierii Jakości

 

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 • Przygotowanie aparatury i sprzętu do zajęć dydaktycznych i badań naukowych
 • Przygotowanie stanowisk badawczych
 • Wykonywanie badań diagnostycznych oraz generowanie zamówień na potrzeby dydaktyczne

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Produkcji,
 • umiejętności związanych z prowadzeniem prac naukowo-badawczych z zakresu metalurgii miedzi oraz recyklingu metali, inzynierii materiałowej,
 • umiejętności pracy ze współczesną aparaturą badawczą wyposażoną w systemy komputerowego sterowania i oprogramowania,
 • kreatywności, dyspozycyjności i umiejętności pracy  w zespole,
 • zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności.

 

Atutem będzie:

 • uczestniczenie w grantach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 

 • życiorys (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • inne materiały wskazujące na osiągnięcia naukowo-techniczne.

 

Prosimy o zawarcie klauzuli:  Wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedziba w Zielonej Górze (65-417), przy ulicy Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godz. 15:00 w Sekretariacie Dziekana Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Szafrana 4 Zielona Góra, pok. 245 lub elektronicznie na adres sekretariat@wm.uz.zgora.pl.

 

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

Ponadto informujemy, że:
 

 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którymi możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie 603474724.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjnego. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy ochronie danych osobowych).
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT