UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Instytucie Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy na Wydziale Mechanicznym

 

 

19 marca 2019 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs

na stanowisko pracownika technicznego

w Instytucie Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

na Wydziale Mechanicznym

(umowa o pracę)

 

Zakres obowiązków:

 

 • Obsługa audiowizualna auli i sal seminaryjnych, w tym: wykłady, odczyty, prezentacje, obrony prac, konferencje.
 • Bieżąca obsługa pracowni informatycznych Instytutu w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego i peryferyjnego.
 • Bieżąca obsługa pracowni informatycznych Instytutu w zakresie oprogramowania, w tym instalacja i aktualizacja oprogramowania.
 • Bieżąca obsługa (konserwacja, naprawa, instalacja oprogramowania) sprzętu komputerowego i peryferii, będących w użytkowaniu przez pracowników dydaktycznych Instytutu oraz w Sekretariacie Instytutu.
 • W miarę potrzeb obsługa sprzętu komputerowego i biurowego Wydziału.
 • Archiwizacja danych oraz oprogramowania.
 • Prace biurowe na rzecz Instytutu – pomoc w przygotowaniu: obron prac, wysyłce korespondencji i publikacji oraz przygotowanie materiałów informacyjnych o Instytucie.
 • Prace inwentaryzacyjne wyposażenia i środków trwałych w zakresie przypisanych pól spisowych – przyjmowanie na stan majątku, przygotowanie zepsutego sprzętu d likwidacji.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego technicznego, biegłej znajomości obsługi i naprawy komputerów, umiejętności instalacji oprogramowania na komputerach z systemem Windows XP, 7, 10, Windows Server,
 • dobrej organizacji pracy własnej i dokładności,
 • komunikatywności,
 • umiejętności działania pod presją czasu. 

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć.

- CV,
- list motywacyjny,
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922). 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 29.03.2019 r. do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

 

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
 • Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT