UZ ogłasza konkurs na stanowisko sekretarza wydawnictwa w Oficynie Wydawniczej

 

 

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs

na stanowisko sekretarza wydawnictwa
w Oficynie Wydawniczej

w ramach umowy o pracę na zastępstwo 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 

 • finansowe rozliczenia roku (noty wewnętrzne, zamknięcia subkont, rezerwy, przeksięgowania),
 • sporządzanie planu wydawniczego i zestawienia realizacji planu wydawniczego,
 • przygotowywanie budżetu na dany rok kalendarzowy,
 • sporządzanie umów autorskich,
 • przygotowywanie umów ze zleceniodawcami zewnętrznymi,
 • przygotowywanie umów o dzieło,
 • sporządzanie zamówień w programie Dziekanat 2.3,
 • sukcesywne wystawianie not wydawniczych i poligraficznych w programie MAXeBiznes,
 • wystawianie zleceń na faktury,
 • kontakt z pełnomocnikami ds. budżetu,
 • przygotowywanie wycen książek,
 • uzupełnianie bazy e-ISBN,
 • odbieranie, rejestrowanie i przygotowywanie korespondencji,
 • organizacja wyjazdów na targi,
 • prowadzenie korespondencji e-mailowej,
 • prowadzenie na bieżąco zestawienia aktualnie wydawanych książek,
 • prowadzenie dokumentacji.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, szczególnie Word,
 • samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • komunikatywności,
 • umiejętności organizacji pracy.

 

Atutem będą:

 • znajomość uczelnianego systemu Dziekanat i MaxBiznes,
 • znajomość struktury uczelni.

 

Pisemne oferty zawierające:

CV,
list motywacyjny,

należy składać do dnia 7.05.2018 roku w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub przesłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Dokumenty kandydatów nierozpatrzone w obecnym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.222).

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT