Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs zewnętrzny na stanowisko portiera w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni

 

 

6 marca 2018 r.

 

 

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs zewnętrzny

na stanowisko portiera

w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni

 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę:

-2 osoby w wymiarze pełnego  etatu

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 • Przychodzenie do pracy zgodnie z harmonogramem pracy.
 • Wydawanie i ewidencjonowanie pobieranych i zdawanych kluczy od pomieszczeń w książce pobierania i zdawania kluczy lub obsługa elektronicznego systemu wydawania kluczy za pośrednictwem programu Dziekanat.
 • Przyjmowanie zgłoszeń usterek i wpisywanie do Systemu Usterka lub zgłaszanie telefonicznie do jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za usuwanie awarii.
 • Ochrona mienia pracodawcy w czasie pełnienia służby, dokonywanie wpisów w książce obchodów, stwierdzających powstałe w obiekcie szkody spowodowane zaginięciem lub uszkodzeniem mienia.
 • Dokonywanie obchodu obiektu i zabezpieczanie pomieszczeń.
 • Zazbrajanie i rozbrajanie systemów zabezpieczających mienie i ludzi w budynkach, w których pełni służbę oraz innych wskazanych przez przełożonego.
 • Stałe monitorowanie zainstalowanych w portierni systemów wsparcia bezpieczeństwa mienia i ludzi.
 • Współpraca z firmami ochroniarskimi policją oraz służbami UZ w przypadki podejmowania przez wymienione przedmioty czynności zabezpieczające mienie i ludzi.
 • Przeprowadzanie ewakuacji budynku w razie pożaru lub awarii.
 • Kwaterowanie, wystawianie dokumentu KP, przyjmowanie wpłat gotówkowych w Domach Studenta.

 

Wymagania niezbędne:

 • dyspozycyjność,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność stosowania i interpretacji dokumentów oraz instrukcji,
 • duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
 • umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
 • miła aparycja, odporność na stres.

 

Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia
16 marca 2018 r. do godz. 15:00, na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

lub w formie papierowej:

Dział Osobowy, pok. nr 14

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

 

Dokumenty kandydatów nierozpatrzone w obecnym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT