UZ ogłasza konkurs zewnętrzny na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni

 

29 marca 2019 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs zewnętrzny

na stanowisko

pracownika administracyjnego

w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni

 

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy miedzy innymi:

 

 • Prowadzenie spraw związanych z podatkami: rolny, leśny, CIT i od nieruchomości,
 • Przygotowywanie Opisów Przedmiotu Zamówienia do przetargów na wyłonienie wykonawców robót na kontrole okresowe i serwisy, (kontrole okresowe zgodnie z art. 62 Ustawy - Prawo budowlane (kontrola instalacji: elektrycznej, odgromowej, gazowej, kontrole przewodów dymowych, spalinowych kontrole wentylacji wspomaganej mechanicznie i inne),
 • Realizacja umów dla zadań wymienionych w pkt 2.,
 • Sporządzanie sprawozdań dla zadań prowadzonych przez Sekcję Zarządzania Nieruchomościami
 • Sporządzanie planów Rzeczowo - Finansowych Sekcji Zarządzania Nieruchomościami,
 • Prowadzenie spraw formalno-prawnych dotyczących nieruchomości.

 


Wymagania niezbędne:
 

 • Wykształcenie wyższe (administracja, zarządzanie, budownictwo),
 • Znajomość przepisów prawa w szczególności: Ustawy – Prawo budowlane, Ustawy - o ochronie przyrody, Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawy o podatkach od nieruchomości, Ustawy o podatku CIT,
 • Znajomość obsługi komputera (program Word, Excel),
 • Umiejętność stosowania przepisów prawnych,
 • Duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, komunikatywność.
   

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922);

 

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 03 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 na adres osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.
 

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).
 • Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT