Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs zewnętrzny na stanowisko pracownika informatyczno-technicznego

 

19 marca 2018 r.

 

 

 

Uniwersytet Zielonogórski 

ogłasza konkurs zewnętrzny
na stanowisko pracownika informatyczno-technicznego

w ramach umowy o pracę


 

Miejsce pracy:
 

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.


Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie średnie /wyższe – informatyczne, techniczne
 • praktyczne doświadczenie w pracy z systemem Linux, Windows oraz serwerów aplikacyjnych,
 • bardzo dobra znajomość systemów do archiwizacji danych,
 • znajomość bieżących technologii IT,
 • samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • gotowość do odbycia staży i szkoleń w zakresie symulacji medycznej.

   

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy m.in.:

 • odbycie staży i szkoleń z zakresu obsługi i sterowania symulatorami medycznymi, systemami kamer i rejestratorami video, drobne naprawy i konserwacja sprzętu i symulatorów medycznych;
 • wdrażanie systemów informatycznych oraz prowadzenie i nadzór nad realizacją szkoleń dla użytkowników systemów informatycznych obsługiwanych przez MCSM dla pielęgniarstwa w zakresie użytkowania nowo wdrażanych systemów informatycznych;
 • obsługa platformy e-lerningowej;
 • koordynacja, tworzenie i bieżące doskonalenie komputerowych systemów informatycznych MCSM,;
 • obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej, konfiguracja urządzeń, rozbudowa istniejącej magistrali, bieżąca aktualizacja oprogramowania;
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych;
 • ewidencja posiadanego sprzętu komputerowego oraz przydzielanie uprawnień dla pracowników pracujących na tym sprzęcie;
 • zapewnienie ciągłości pracy poprzez bieżące usuwanie usterek sprzętu i oprogramowania;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.;
 • ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu po zakończeniu zajęć symulacyjnych, porządkowanie sal po zakończonych zajęciach;
 • nadzór nad sprawnością techniczną symulatorów, fantomów, urządzeń medycznych i drobnego sprzętu medycznego;
 • zgłaszanie przełożonym stwierdzonych usterek;
 • wykonywanie bieżących drobnych napraw sprzętu, konserwacja i czyszczenie powierzonego sprzętu;
 • obsługa techniczna sprzętu audio-wideo, oprogramowania, symulatorów medycznych w trakcie zajęć symulacyjnych;

 

Pisemne oferty zawierające:
 

list motywacyjny,
CV,
dokumenty potwierdzające kwalifikacje

 

prosimy skladać do dnia 29.03.2018 r. do godziny 15:00, na adres:

rekrutacja-pracowników@adm.uz.zgora.pl

lub w formie papierowej:

Dział Osobowy, pokój nr 14

ul. Licealna 9,

65-417 Zielona Góra

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)
 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT