Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkursy na stanowiska pracowników administracyjnych

24 sierpnia 2018 r.

 

 

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs zewnętrzny

na stanowisko pracownika administracyjnego

w Pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

(dwa etaty – zatrudnienie w ramach umowy o pracę)

 

Podstawowy zakres obowiązków wykonywanych na w/w stanowiskach:

 • Działania informacyjne i doradcze w zakresie możliwości ubiegania się o finansowanie projektu  w ramach programów konkursowych Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Pomoc w sporządzaniu wniosku o finansowanie projektu, w tym nadzór nad jego zgodnością z warunkami konkursowymi pod względem formalnym.
 • Doradztwo w zakresie opracowania budżetu projektu.
 • Nadzór formalny i doradztwo w trakcie realizacji projektu, obejmujące, między innymi, pomoc przy sporządzaniu raportów rocznych i końcowych.
 • Koordynacja współpracy kierownika projektu z zewnętrzną instytucją finansującą oraz wewnętrznymi jednostkami zaangażowanymi w prace dotyczące projektu.
 • Ewidencja składanych wniosków o finansowanie projektu, umów oraz dokumentacji projektowej.
 • Sprawozdawczość i opracowania statystyczne dotyczące złożonych wniosków projektowych.
 • Aktualizacja strony internetowej Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w obszarze odpowiadającym zakresowi przydzielonych obowiązków.
 • Wykonywanie innych zadań związanych z pracą Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą zleconych przez Dyrektora Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
   

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • znajomość języka obcego w stopniu co najmniej komunikatywnym,
 • biegłej znajomości obsługi komputera,
 • znajomości struktury Uczelni,
 • obsługi uczelnianych systemów informatycznych,
 • dobrej organizacji pracy i umiejętności pracy w zespole,
 • komunikatywności, samodzielności,
 • zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności.
   

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),

prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedziba w Zielonej Górze (65-417), przy ul. Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia   5 września 2018 r. do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs zewnętrzny

na stanowisko pracownika administracyjnego

w Biurze Współpracy z Zagranicą Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

 

(jeden etat – zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo)

 

 

Ogólny zakres obowiązków na w/w stanowisku:

 

Obsługa wyjazdów zagranicznych i przyjęć gości z zagranicy w  następującym zakresie:

 • obsługa administracyjna współpracy bilateralnej uczelni (umowy, spotkania z partnerami, przyjęcia gości),
 • obsługa administracyjna wyjazdów  zagranicznych oraz przyjazdów gości z zagranicy (dokumentacja, w tym wizowa, przekazywanie środków finansowych),
 • obsługa administracyjna rozliczeń wyjazdów i przyjazdów,
 • sprawozdawczość w zakresie wyjazdów i przyjazdów, w tym w ramach współpracy międzynarodowej,
 • obsługa systemów informatycznych Uczelni, strony internetowej Biura oraz systemów zewnętrznych niezbędnych dla realizacji zadań Biura,
 • promocja Uczelni zagranicą oraz promocja ofert (w tym stypendialnych i konkursowych) dla pracowników i studentów na Uczelni,
 • pomoc w organizacji i czynny udział w niezbędnych dla realizacji zadań Biura spotkaniach i wizytach gości zagranicznych oraz działaniach integracyjnych.

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane magisterskie,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • umiejętność obsługi komputera oraz Microsoft Office (Word, Power Point, Exel, etc.),
 • mile widziany staż pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim i znajomość uczelnianych systemów informatycznych.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),

prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Zielonogórski z siedziba w Zielonej Górze (65-417), przy ul. Licealna 9. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 5 września 2018 r. do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

 

Ponadto informujemy, że:
 

 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którymi możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy pomocy adresu e-mail: IOD@adm.uz.zgora.pl lub telefonicznie 603474724.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko pracownika administracyjnego. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy ochronie danych osobowych).
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT