UZ ogłasza konkurs na stanowisko naukowo-techniczne – ekspert ds. instalacji chłodzenia układów technologicznych

20 marca 2019 r.

nowy_pasek_FE.jpg

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs

na stanowisko naukowo-techniczne

ekspert ds. instalacji chłodzenia układów technologicznych

w projekcie POIR.04.02.00-00-B002/18-00

w ramach umowy o pracę (na 9 miesięcy) 

Miejsce pracy:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Instytut Inżynierii Środowiska.Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. Tytuł doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych.

2. Doświadczenie w zakresie procesów jednostkowych ogrzewnictwa, chłodnictwa i klimatyzacji.

3. Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu termodynamiki i mechaniki płynów.

4. Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji chłodzenia układów technologicznych.

5. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów badawczych, w tym uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie finansowanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

6. Bardzo dobra znajomość układów technologicznych oraz doświadczenie w projektowaniu i badaniach naukowych układów poligeneracyjnych, w tym między innymi cieplno-chłodniczych i cieplno-energetyczno-chłodniczych.

7. Doświadczenie w projektowaniu źródeł wody lodowej w oparciu o chłodziarki sorpcyjne.Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy m.in.:

1. Opracowanie wstępnych wymogów dotyczących wydajności chłodniczej instalacji planowanej do o wykonania w Polskim Laserze na Swobodnych Elektronach.

2. Analizę istniejącej dokumentacji składowych podsystemów lasera PolFEL, a także funkcjonujących podobnych urządzeń w tego typu stanowiskach badawczych.

3. Opracowanie wytycznych w zakresie wymogów technicznych zainstalowania układów chłodzenia lasera PolFEL.

4. Rozpoznanie i analiza możliwości implementacji najlepszych dostępnych technologii (BAT) w zakresie instalacji chłodzenia.

5. Wykonywanie pomiarów do celów opracowania projektów oraz badań naukowych, testowych oraz optymalizacji układów chłodzenia.

6. Obsługa maszyn i urządzeń wchodzących w skład stanowisk pomiarowych w instalacji chłodzenia lasera PolFEL. Kandydat zobowiązany jest złożyć:

- list motywacyjny,

- CV,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).


Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 27 marca 2019 r. do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl .


 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

• Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

• Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.

• Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

• Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

• Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

• Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

• Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


 
 

Tytuł projektu „PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach”
Numer umowy POIR.04.02.00-00-B002/18-00
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego
Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Beneficjent Uniwersytet Zielonogórski

 

 

 

nowy_pasek_FE.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT