UZ ogłasza konkurs na stanowisko naukowo-techniczne eksperta d/s technologii

27 kwietnia 2018 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
ogłasza konkurs
na stanowisko naukowo-techniczne
eksperta d/s technologii w projekcie POIR.04.01.02-00-0064/17
w ramach umowy o pracę na ½ etatu (na 36 miesięcy)

 

 

Miejsce pracy: WYDZIAŁ MECHANICZNY.

 

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:


1)    tytuł doktora w dziedzinie nauk technicznych,


2)    doświadczenie w zakresie obróbki cieplnej i procesów nawęglania próżniowego,


3)    bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z konstrukcją i eksploatacją pieców do obróbki cieplnej metali,


4)    znajomość problematyki dotyczącej wpływu procesu technologicznego związanego z obróbką cieplną na parametry użytkowe pieców i zużywanie się elementów i komór grzejnych oraz oprzyrządowania.


5)    bardzo dobra znajomość z procesów nagrzewania i chłodzenia wsadów metalowych w piecach głębnych i przelotowych.

 

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku będzie należało m.in.:


1.    udział w pracach związanych z analizą danych eksploatacyjnych głównych komponentów próżniowego pieca wgłębnego,


2.    udział w pracach związanych z analizą rzeczywistych warunków eksploatacji próżniowego pieca wgłębnego,


3.    udział w pracach związanych z opracowaniem programu badań systemu próżniowego pieca wgłębnego,


4.    udział w pracach związanych z opracowaniem koncepcji stanowiska badawczego do sprawdzania systemu pomiarowego,


5.    udział w pracach związanych z opracowaniem koncepcji docelowego oprogramowania pomiarowo-diagnostycznego.

 

 

Pisemne oferty zawierające:


-    list motywacyjny,


-    CV,


-    dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

 

należy składać osobiście w sekretariacie Dziekana Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (Budynek A-10 ul. prof. Z. Szafrana 4) lub elektronicznie na adres: sekretariat@wm.uz.zgora.pl do dnia 08.05.2018 r. do godz. 15:00.

 


Do CV należy dołączyć klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)”

 


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT