UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

20 marca 2019 r.

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ogłasza konkurs

na stanowisko pracownika technicznego

w Katedrze Humanizacji Medycyny i Seksuologii

na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu


(w ramach umowy o pracę)


 

Zakres obowiązków:
 

– zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz technicznego w prowadzeniu sekretariatu Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego;

– nadzór nad obszarem organizacyjno-logistycznym podczas konferencji wyjazdowych;

– administrowanie projektami realizowanymi w ramach Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii;

– pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami Katedry;

– udział w zaplanowanych szkoleniach;

– przygotowywanie prezentacji multimedialnych związanych z działalnością Katedry;

– zbieranie, analiza i przetwarzanie danych z zakresu seksuologii i humanizacji zdrowia publicznego oraz umiejętność interpretacji wyników badań;

– współpraca z organizacjami i agendami pozarządowymi,

– współpraca z instytucjami rządowymi oraz międzynarodowymi;

– administrowanie projektami badawczymi;

– monitorowanie aktualnych informacji z zakresu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego;

– prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Katedry.

 

Od kandydata oczekujemy:

 

– umiejętności obsługi sprzętu komputerowego i elektronicznego, projektora;

– biegłej znajomości obsługi całego pakietu MS Office;

– komunikatywnej znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

– umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, kreatywności;

– dobrej organizacji pracy własnej, odpowiedzialności, dokładności;

– chęci stałego podnoszenia, rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności w zakresie humanizacji medycyny i zdrowia seksualnego;

– umiejętności dostosowania się do elastycznego czasu pracy.

 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:

– CV,

–  list motywacyjny,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 

Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów z adnotacją „konkurs na WLNZ” do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl .


 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.

– Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

– Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty.

– Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

– Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

– Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

– Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

– Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT