UZ ogłasza konkurs wewnętrzny na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Rekrutacji

11 marca 2019 r.UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI


ogłasza konkurs wewnętrzny


na stanowisko pracownika administracyjnego


w Biurze Rekrutacji

 

Zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:


1. Obsługa administracyjna dokumentacji w zakresie rekrutacji na studia.


2. Obsługa systemu rekrutacyjnego na studia, rekrutacyjnej strony internetowej na studia.


3. Udział w wyjazdach promujących Uczelnię z zakresu rekrutacji na studia.


4. Obsługa cudzoziemców- kandydatów na studia.


5. Obsługa  Systemu POL-on w zakresie wykonywanych obowiązków.


6. Realizacja zadań administracyjnych w Biurze Rekrutacji.Od kandydatów oczekujemy:


1. Wyszego wykształcenia.


2. Biegłej znajomości pakietu MS Office.


3. Biegłej znajomości języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2).


4. Obsługi uczelnianego systemu DZIEKANAT.


5. Umiejętności pracy w zespole.


6. Umiejętności dobrej organizacji pracy.


7. Komunikatywności, samodzielności, dyspozycyjność wyjazdowa.

 


Atutem będą:


1. Znajomość procedur związanych z przyjęciem na studia wyższe, doktoranckie.


2. Znajomość procedur przyjmowania na studia cudzoziemców.

 

3. Znajomość  obsługi programu Wordpress.


 

Kandydat zobowiązany jest złożyć:


• CV,


• list motywacyjny,


• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).

 


Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o złożenie dokumentów do dnia 22.03.2019 r. do godz. 15.00 osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, pok. 14 lub elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl .

 


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Zielonogórski z siedzibą przy ulicy Licealnej 9, 65-417 Zielona Góra.


- Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze Uniwersytet Zielonogórski w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wskazane stanowiska na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (art.23 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922).


- Państwa  dane będą przetwarzane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 6 miesiące od daty złożenia oferty.


- Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.


- Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.


- Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.


- Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.


- Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT