UZ otrzymał dotację celową na poprawę warunków przeciwpożarowych w 2. akademikach

16 maja 2019 r.

czeki ludzie.jpg

Stoją od lewej: prof. W. Strzyżewski, H. Hatka, M. Zelisko. Fot. Kazimierz Adamczewski

Dzisiaj, w czwartek 16 maja br. podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego Helena Hatka – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Mirosław Zelisko – wiceprezes Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego, w imieniu wiceprezesa Rady Ministrów,  ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, przekazali Uniwersytetowi Zielonogórskiego 2 symboliczne czeki. Odebrali je:  prof. Wojciech Strzyżewski – prorektor ds. studenckich UZ i Katarzyna Łasińska – kanclerz UZ. Każdy z czeków opiewa na kwotę 800 tys. zł. Te środki finansowe to dotacje celowe, przeznaczone na dostosowanie do warunków przeciwpożarowych budynków: Domu Studenckiego Ziemowit i Domu Studenckiego Piast. Oba DS-y znajdują się na kampusie A (ul. Podgórna) i stoją tam od ponad 40. lat.

 


M. Zelisko przypomniał, że wicepremier J. Gowin wielokrotnie bywał na Uniwersytecie Zielonogórskim, a we wrześniu 2018 r. przekazał uczelni symboliczny czek na 30 mln zł w obligacjach Skarbu Państwa, przeznaczony na finansowanie zadań inwestycyjnych. Jak dodała H. Hatka wicepremier J. Gowin od dawna współpracuje z UZ, ponieważ widzi, że przekazywane na zielonogórską uczelnię środki finansowe są dobrze wydawane.


Dziękując za przekazane czeki, prof. W. Strzyżewski stwierdził, że przyznane kwoty pozwolą na poprawę bazy lokalowej studentów. Uzupełniając K. Łasińska powiedziała, że uczelnia już wystąpiła o zgodę do ministra finansów (takie są procedury) na wykorzystanie tej dotacji celowej na przebudowę klatek schodowych w akademikach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, etc. UZ złożył w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejne wnioski dotyczące następnych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych, które czekają na rozpatrzenie. Mają być one zrealizowane dzięki wykorzystaniu obligacji Skarbu Państwa, które w ubr. przekazał UZ wicepremier J. Gowin.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT