Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ został liderem Konsorcjum Grupa Operacyjna EPI Lubuskie Winiarskie Innowacje

23 maja 2022 r.

 

DSC_2977-2.jpg

Od lewej: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ - Instytut Inżynierii Środowiska UZ, dr inż. Jakub Kostecki - Instytut Inżynierii Środowiska UZ, Andrzej Bik - Prezes Zarządu KWB Sieniawa Sp. z o.o. , Wojciech Szadel - Dyrektor LODR w Kalsku, Jacek Połomka - Prezes Zarządu ZZO Marszów Sp. z o.o., prof. dr hab. inż. Wojciech Strzyżewski – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Mariusz Pacholak - właściciel winnicy CANTINA, Wojciech Szefner - Prezes Zarządu LOIiWA Sp. z o.o., Tytus Fokszan - właściciel winnicy „Pod Winną Górą”; fot. D. Legieta

Dzisiaj na Uniwersytecie Zielonogórskim została podpisana umowa o powołaniu Konsorcjum Grupa Operacyjna EPI Lubuskie Winiarskie Innowacje (LuWIN).
 

Uniwersytet Zielonogórski został liderem Konsorcjum i wraz z pozostałymi członkami: grupą winiarzy – Mirosław Stępień (Winnica Bachusowe Pole, Zabór), Mariusz Pacholak (Winnica Cantina, Mozów k. Sulechowa) i Tytus Fokszan (Winnica Pod Winną Górą, Cigacice), Kopalnią Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o., Zakładem Zagospodarowania Odpadów Marszów Sp. z o.o., Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. oraz Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku, zamierzają zaproponować innowacyjne rozwiązania technologiczne – i pozyskać środki na jego realizację – w zakresie tematu badawczo-rozwojowego Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu uprawy winorośli w regionie lubuskim, opartego o łączne wykorzystanie innowacyjnych technologii uprawowych oraz informatycznych, wspomagających decyzje uprawowe i zarządcze. Wniosek zostanie złożony w czerwcu br., w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w VI naborze wniosków w obszarze Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, Działania „Współpraca”

 

Ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego wniosek jest przygotowywany w Instytucie Inżynierii Środowiska, pod naukowym kierunkiem dr. hab. inż. Andrzeja Greinerta, prof. UZ.

 

Celem planowanego projektu jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu uprawy winorośli w regionie lubuskim. Działanie to wpisuje się tym samym w kreowanie marki winiarstwa lubuskiego, nawiązującej do długiej, chwalebnej historii, sięgającej Średniowiecza, odsłaniając jednak jej nowe oblicze, godne początku XXI wieku. Winnice są wieloletnimi założeniami o dużych kosztach jednostkowych i wysokim ryzyku ekonomicznym. Stąd dalszy rozwój winiarstwa w regionie, jak w całym naszym kraju, wymaga innowacyjnego podejścia do całej uprawy, czyniąc ją bardziej przewidywalną. Tym samym osiągnięty zostanie efekt zwiększenia bezpieczeństwa jej prowadzenia, co jest kluczowe w realiach zmieniającego się klimatu, o coraz bardziej niepokojących charakterystykach.

 

Stąd projekt skupia się na zintegrowaniu różnych technik, technologii, narzędzi uprawowych i decyzyjnych dla uzyskania oczekiwanej pewności dobrego ilościowo i jakościowo zbioru winogron oraz produkcji wysokogatunkowego wina. Poza integracją dotychczasowych technologii, planowane jest wypracowanie nowych, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy rolniczej (poprawa żyzności gleb, w tym jej zdolności retencyjnych), zrównoważonej uprawy (optymalizacja zużycia wody, środków ochrony roślin, nawozów i użycia maszyn) oraz wykorzystania narzędzi IT w uprawowych procesach decyzyjnych. Tak wypracowany system będzie wsparciem zarówno dla produkcji bieżącej, jak przy podejmowaniu decyzji o rozszerzeniu działalności winiarskiej, co przyspieszy rozwój branży.

 

Uniwersytet Zielonogórski, a zwłaszcza Instytut Inżynierii Środowiska, wspierał dotychczas innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich licznymi projektami badawczymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami, pracami projektowymi i realizacjami innego rodzaju. Powstawało w nim także wiele publikacji odnoszących się do problemów tych obszarów. Tym razem naukowcy chcą wykreować nową jakość, łącząc potencjał nauki, doradztwa rolniczego, praktyki działań rolniczych, przemysłowych i komunalnych. Konsorcjum, którego Członkowie merytorycznie spotykają się już od jakiegoś czasu, wypracowując wspólnie koncepcję projektu, formalnie wystartowało dzisiaj - 23 maja 2022 r. – w dniu oficjalnego podpisania Umowy. Sygnatariuszami ze strony Członków Konsorcjum są: JM Rektor UZ, prof. dr hab. inż. Wojciech Strzyżewski, właściciele winnic, Panowie: Mirosław Stępień, Mariusz Pacholak i Tytus Fokszan, Prezes Zarządu KWB Sieniawa Sp. z o.o., Pan Andrzej Bik, Prezes Zarządu ZZO Marszów Sp. z o.o., Pan Jacek Połomka, Prezes Zarządu LOIiWA Sp. z o.o., Pan Wojciech Szefner i Dyrektor LODR w Kalsku, Pan Wojciech Szadel.

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT