Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

V międzynarodowa konferencja inżynieria i kształtowanie środowiska na UZ

10 października 2022 r.

budynek Instytutu Inzynierii Środowiska - grafika.jpg

W dniach 13-14 października br. odbędzie się V międzynarodowa konferencja inżynieria i kształtowanie środowiska, której organizatorem jest Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rejestracja na to wydarzenie została już zakończona, a udział w niej weźmie ponad 200 uczestników, w tym prelegenci z Polski, Portugalii, Belgii, Maroka, Hiszpanii, Bułgarii, Malezji, Ukrainy, Indii, Austrii, Niemiec, Danii, Turcji oraz Czech.

 

Spotkania w formule online będą dotyczyły: 
 

– adaptacji do zmian klimatu, 


– sieci i instalacji wewnętrznych,


– ochrony przeciwpowodziowej,


– gospodarki o obiegu zamkniętym,


– technologii oczyszczania wody i ścieków,


– energetyki cieplnej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, 


– gospodarki leśnej jako elementu kształtowania środowiska,


– rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych,


– wód opadowych i roztopowych na obszarach zurbanizowanych,


– gospodarki zasobami naturalnymi w ujęciu środowiskowym,


– gleb terenów miejskich, przemysłowych, komunikacyjnych, wydobywczych i wojskowych,


– zrównoważonego gospodarowania energią w środowisku,


– efektywności energetycznej obiektów i systemów,


– pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,


– mikroplastiku w środowisku,


– elektromobilności,


– jakości i ochrony powietrza,


– gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym.

 
 Więcej informacji na stronie: http://conference.iis.edu.pl/index.php/pl/

 

Poniżej publikujemy szczegółowy program konferencji w języku angielskim.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT