V Ogólnopolska sesja studenckich kół naukowych

30 września 2019 r.

ZUT Szczecin wł..jpg

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie organizuje V Ogólnopolską sesję studenckich kół naukowych (XI Uczelnianą sesję studenckich kół naukowych).


Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w studenckich kołach naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń między studentami.


Sesja odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019 roku w Szczecinie.


Rejestracja wyłącznie elektroniczna tylko do 15 pażdziernika 2019 r.

Streszczenia (referatów/posterów) wyłącznie jedna strona  do 15 pażdziernika 2019 r.Koszt uczestnictwa - 250 zł od osoby, termin wnoszenia opłat do 15 października 2019 roku.


Sesja będzie prowadzona w 6. sekcjach tematycznych:

1) sekcja architektury i budownictwa,

2) sekcja chemiczna,

3) sekcja ekonomiczna,

4) sekcja roślinno-przyrodnicza,

5) sekcja techniczna,

6) sekcja zwierzęca.


 
W celu prawidłowego zgłoszenia wystarczy wypełnić formularz elektroniczny i zalogować się na stronie http://okks.zut.edu.pl  .


Wszystkie pola muszą zostać wypełnione.  Prosimy o zwrócenie uwagi na właściwe stopnie, tytuły naukowe opiekunów kół naukowych oraz poprawność nazwisk oraz tytułu wygłaszanej pracy.


Jedno studenckie koło naukowe może zgłosić łącznie nie więcej niż 3 prace.


Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe. Za I, II i III miejsce przewidziane są nagrody.


Opłata konferencyjna zarówno w wypadku studentów oraz opiekunów wynosi 250 zł i obejmuje:

- otrzymanie imiennego dyplomu potwierdzającego wygłoszenie pracy,

- otrzymanie pakietu materiałów konferencyjnych,

- obiad dnia 22 listopada 2019 r.,

- kolację dnia 22 listopada 2019 r.

Należność winna być uregulowana przelewem w terminie do 15 października 2019 r. na rachunek bankowy:


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

Santander Bank Polska S.A. 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242,  z dopiskiem: Sesja SKN/imię i nazwisko uczestnika/nazwa uczelni

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/dzialalnosc-studencka/v-ogolnopolska-sesja-studenckich-kol-naukowych.html
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT