Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

VI Zielonogórskie Spotkania z Demografią

24 października 2018 r.

 

plakat_mini_06.png

W dniach 25 – 26 października 2018 r. w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 odbędą się VI Zielonogórskie Spotkania z Demografią pt. Procesy demograficzne - planowane, przewidywa(l)ne czy żywiołowe?

 

Konferencja będzie stanowiła dobrą okazję do wymiany poglądów przez przedstawicieli różnych dyscyplin nauki oraz praktyków.

 

Współorganizatorami tego wydarzenia są zielonogórskie oddziały Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.

 

 

25 października 2018 r. (czwartek)

Aula Rektoratu, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, Zielona Góra

 

9:00 – 9:30 OTWARCIE KONFERENCJI

Prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Andrzej Pieczyński

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Roman Fedak

Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego Grażyna Marciniak

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak

Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki

 

9:30 – 10:00 WYKŁAD INAUGURACYJNY

Prof. dr hab. Romuald Jończy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

"Wielkie" możliwości badawcze w małych społecznościach. Propozycja ewidencji demograficzno-ekonomicznej

 

10:00 – 11:30 PANEL DYSKUSYJNY I

Wyzwania i konsekwencje procesów demograficznych dla województwa lubuskiego

Moderator: Krzysztof Baług – Radio Zachód

Uczestnicy:

Piotr Bromber – Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Przedstawiciel Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dorota Szałtys - Departament Badań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego

Prof. dr hab. Andrzej Pieczyński – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego

Janusz Kubicki - Prezydent Miasta Zielona Góra

 

11:30 – 12:30 SESJA JUBILEUSZOWA

100 Lat Głównego Urzędu Statystycznego

Karolina Dawidziuk – Rzecznik Prasowy Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – Sto lat współpracy w regionie

 

Lubuskie świętuje 100-lecie Głównego Urzędu Statystycznego

 

Bożena Łazowska - Centralna Biblioteka Statystyczna - Spis Ludności Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1919 r.

 

Dyrektor Urzędu Statystycznego Zielona Góra – Roman Fedak

 

12:30 – 12:45

Przerwa kawowa

 

12:45 – 14:15 SESJA 1

Procesy demograficzne a rozwój regionalny

Prowadzenie sesji: Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego

 

Sławomir Kurek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Jadwiga Gałka (Uniwersytet Jagielloński), Mirosław Wójtowicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Zróżnicowanie natężenia i kierunków migracji w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych

 

Kudłacz Michał (Urząd Statystyczny w Krakowie) Społeczno-gospodarcza nieciągłość rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie województw: dolnośląskiego, małopolskiego i mazowieckiego

 

Diana Rokita-Poskart (Politechnika Opolska) W poszukiwaniu konsekwencji obecności studentów w miastach akademickich w Polsce

 

Sylwia Filias-Przybył, Tomasz Klimanek, Jacek Kowalewski (Urząd Statystyczny w Poznaniu) Próba oceny wpływu zastosowanej typologii gmin na statystyczny obraz starzenia się ludności miast województwa wielkopolskiego – analiza porównawcza

 

Dorota Szaban – (Uniwersytet Zielonogórski/Urząd Statystyczny w Zielonej Górze) Wygrać z demografią? Potencjał społeczno-rozwojowy województw Polski

 

DYSKUSJA

 

14:15 – 15:00 Lunch

 

15:00 – 16:30 PANEL DYSKUSYJNY II

Procesy demograficzne wyzwaniem dla rynku pracy

Moderator: Karolina Kamińska – Radio Zachód

Uczestnicy:

Wiesława Gierańczyk (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy) Procesy demograficzne a rynek pracy

Arleta Olbrot-Brzezińska, Tomasz Klimanek(Urząd Statystyczny w Poznaniu) Przewidywany wpływ starzejącego się społeczeństwa na przemiany na lokalnym rynku pracy, na przykładzie Konina

Łukasz Rut (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej)

Piotr Michalak (WorkGlob Sp. z o.o.)

Stanisław Iwan (Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna)

 

16:30 – 17:30 SESJA 2

(Nie)czekając na starość – wielowymiarowość procesów starzenia się społeczeństwa

Prowadzenie sesji: Maria Zielińska - Uniwersytet Zielonogórski

 

Tomasz Jaworski (Uniwersytet Zielonogórski) Czynniki kształtujące procesy demograficzne

Joanna Hoffman–Aulich (Uniwersytet Zielonogórski) Demograficzny anti-ageing?

Beata Trzop Jakość życia seniorów w starzejącym się społeczeństwie

Krzysztof Łoziński (Uniwersytet Zielonogórski) Choroba Alzheimera – demograficzne uwarunkowania nowych wyzwań i zagrożeń

 

DYSKUSJA

 

26 października 2018 r.

(piątek)

Aula Rektoratu, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9

 

9:00 – 10:30 SESJA 3

Dzietność i sytuacja rodzin w kontekście wyzwań demograficznych

Prowadzenie sesji: Bogumiła Burda - Uniwersytet Zielonogórski

 

Maria Zielińska (Uniwersytet Zielonogórski) Zmiany periodyzacji życia jako konsekwencja procesów demograficznych

Małgorzata Szymczak (Uniwersytet Zielonogórski) Matka pracująca – role rodzinne i zawodowe kobiet w latach 1945-1956. Wizja a rzeczywistość

Magdalena Kosińska, Grażyna Liczbińska, Tomasz Hadada (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Czy ekstremalne wartości wieku matek są nadal czynnikiem ryzyka niekorzystnie wpływającym na parametry okołourodzeniowe? Przykład Polski 20 lat po transformacji społecznej i gospodarczej

Katarzyna Walentynowicz-Moryl (Uniwersytet Zielonogórski) Niepłodność jako wyzwanie dla polityki ludnościowej - przypadek Polski

Małgorzata Wróbel (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) Wpływ dochodu na dzietność w miastach 100-tysięcznych i większych w Polsce w latach 1999-2012

 

DYSKUSJA

 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

 

10:45 – 12:15 SESJA 4

Świat i region w dobie przemian demograficznych

Prowadzenie sesji: Roman Fedak - Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

 

Radosław Murkowski (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) Scenariusze rozwoju demograficznego Afryki

Karol Kaczorowski (Uniwersytet Jagielloński) Wojna i pokój - nowe migracje Kurdów a współczesne przemiany demograficzne w Turcji

Hanna Kurowska (Uniwersytet Zielonogórski) Społeczeństwo miast jako prekursor zmian - przykład Ziemi Lubuskiej

Robert Zielonka (Uniwersytet Zielonogórski) Przemiany demograficzne jako główny czynnik rozwoju miasta Zielona Góra po roku 1945, a teraźniejszość i przyszłość jako wyzwanie

 

12:15 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

12:30 – 13:30 Lunch

 

13:30 – 14:30 Warsztaty dla doktorantów (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, ul. Spokojna 1)

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT