Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

W Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie powstanie Park Badań Kosmicznych

21 lutego 2017 r.

 

 

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja dotycząca stworzenia w  Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie tzw. Parku Badań Kosmicznych. Wsparcie projektu zadeklarował, obecny na spotkaniu, gen. Mirosław Hermaszewski, pierwszy i jedyny jak dotąd Polak, który odbył lot w kosmos.


Jak podkreślała marszałek woj. lubuskiego, Elżbieta Anna Polak, aby projekt budowy Parku Technologii Kosmicznych mógł zostać zrealizowany potrzebna jest nie tylko infrastruktura, która już powstała dzięki wsparciu środków unijnych, ale przede wszystkim ludzie. - Możemy z dumą się pochwalić, że mamy wybitnych naukowców, kadrę inżynierską. Mamy dobrze prowadzone wydziały na Uniwersytecie Zielonogórskim – zaznaczyła. - Bardzo ważny jest także biznes. W tym obszarze spore osiągnięcia ma firma HERTZ, która chce zaangażować się w partnerstwo. Projektem budowy Parku Technologii Kosmicznej zainteresowana jest także firma niemiecka – dodała.


Marszałek poinformowała, że Lubuskie wystąpiło do konsorcjum regionów, które współpracują w Europie w branży kosmicznej o wpisanie nas jako regionu z potencjałem w tym zakresie. W tym gronie jest już francuski Le Lot ze stolicą w Tulzie, z którym Lubuskie współpracuje od lat.


Jednym z partnerów projektu jest Uniwersytet Zielonogórski. O jego roli w realizacji przedsięwzięcia mówił prof. Andrzej Pieczyński, Prorektor ds. Rozwoju UZ. – Uczelnia chce wesprzeć ten projekt zarówno zapleczem infrastrukturalnym jak i kadrowym. Badania z obszaru technologii kosmicznych są szeroko interdyscyplinarne, poczynając od technicznych, informatycznych, kończąc na doświadczeniach w zakresie astronomii i fizyki – wyjaśnił. Podkreślał także, że projekt jest szansą na rozwój dla studentów UZ. - Cieszymy się, że w realizację tego projektu włącza się biznes, który przeniesie to ze sfery badań do sfery wdrożeniowej. Tutaj pojawia się potrzeba wykwalifikowanej kadry. Mamy kierunek: inżynieria kosmiczna. Chcielibyśmy, aby jego studenci widzieli swoją przyszłość w tym parku. Pracujemy także nad przygotowaniem wniosku o uruchomienie studiów podyplomowych o statusie międzynarodowym oraz studiów doktoranckich w obszarze studiów interdyscyplinarnych – dodał.


Deklarację współpracy złożyła także Iwona Stanisławska, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych.


 

KAZ_0844r.jpg KAZ_0842r.jpg KAZ_0839r.jpg
fot. K.Adamczewski

 

 

 

Rekomendacja dla województwa lubuskiego żeby zostać członkiem NEREUS

 

Województwo lubuskie jest wśród najmniejszych regionów w Polsce ale ma ambicje aby stać się wiodącym pod względem innowacji i nowoczesnych technologii. Wśród kilku pierwszych technologicznych obszarów rozwoju w regionie są: aplikacje kosmiczne i badanie kosmosu. Istnieje ku temu kilka powodów.


Po pierwsze, w stolicy regionu, Zielonej Górze, znajduje się uniwersytet z długą tradycją badań i edukacji w zakresie astronomii i radiofizyki. Silne grupy badawcze w teorii pulsar i analizach danych pulsar w mechanice astronomicznej stają się najlepsze w Polsce. Uniwersytet posiada również liczne wydziały inżynieryjne, które specjalizują się w technologiach kosmicznych związanych z robotyką, automatyzacją i kontrolą, sztuczną inteligencją czy systemami zasilania. Ponadto, Centrum Badań Kosmosu Polskiej Akademii Nauk, od wielu dekad jest najsilniejszą jednostką przestrzeni akademickiej w Polsce. Wkrótce otworzy swój oddział w Zielonej Górze i rozpocznie razem z Uniwersytetem w Zielonej Górze specjalny program studiów doktoranckich w dziedzinie fizyki i technologii kosmicznej.


Po drugie, autorytety regionalne prowadzone przez Elżbietę Annę Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego mocno wspierają rozwój technologii kosmicznych i nauk kosmicznych w regionie. Najlepszym dowodem na zaangażowanie województwa w działalność kosmiczną jest fundacja Badań Kosmicznych i Parku Technologicznego z budżetem 25mln zł. Park gromadzi partnerów przemysłowych ( zaawansowane technologicznie firmy i startupy) jak również grupy inżynieryjne i naukowe z Uniwersytetu w Zielonej Górze i Centrum Badań Kosmicznych.


Po trzecie, Zielona Góra jest miastem, gdzie jedna z najbardziej aktywnych firm kosmicznych, Hertz Systems Ltd. Sp. z.o.o, posiada lokale i laboratoria. Hertz Systems jest bardzo dobrze znany w obszarze nawigacji satelitarnej i dostarczaniu rozwiązań systemowi uziemiania i platformom kosmicznym. Hertz w ostatnim czasie rozszerzył swoją działalność kosmiczną na kilku innych płaszczyznach, takich jak: radary planszowe dla precyzyjnych rendez-vous manewrów, systemy zasilania, komputery pokładowe. Hertz Systems planuje stać się centralnym punktem przemysłu kosmicznego w zachodniej Polsce i gromadzić wokół mniejsze firmy jako partnerów i podwykonawców.


W końcu województwo lubuskie jest regionem graniczącym z Niemcami i bardzo dobrze współpracuje z dwoma niemieckimi landami: Brandenburgią i Saksonią. W ramach tej współpracy województwo lubuskie chciałoby rozwijać przemysł i współpracę naukową z niemieckimi firmami i instytucjami w obszarze badań kosmicznych i technologii. Jedna z pierwszych w Europie, firma OHB z Bremen, jest gotowa wspierać ten proces i jest aktywnie w to zaangażowana. Biorąc pod uwagę, że województwo lubuskie podpisało umowę partnerstwa z departamentem Lot, położonym we Francji, który jest obecnie częścią nowego regionu Occitanie ze stolicą w Toulouse, marszałek województwa lubuskiego planuje poszerzyć tę współpracę na cały region Occitanie w celu   połączenia z bardzo silnym sektorem kosmicznym w Toulouse.


Mam nadzieję, że powyższe argumenty oraz determinacja Województwa Lubuskiego w realizacji rozwoju kosmicznego sektora wokół centrum Zielonej Góry przekonają zarząd NEREUS, że region zasługuje na włączenie do konsorcjum kosmicznego regionów NEREUS.
 

 Źródło: www.lubuskie.pl

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT