Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

W poniedziałek 30 lipca br. rusza II rekrutacja na UZ

27 lipca 2018 r.

 

 

W najbliższy poniedziałek, 30 lipca br., na Uniwersytecie Zielonogórskim rusza II rekrutacja na 51 kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia i na dwóch kierunkach (prawo i psychologia) studiów jednolitych magisterskich.

 

 

Kalendarz II rekrutacji (nie dotyczy kierunku lekarskiego - http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kalendarz-rekrutacji-dla-kierunku-lekarskiego oraz architektury - http://rekrutacja.uz.zgora.pl/harmonogram-rekrutacji-dla-kierunku-architektura/ ) przedstawia się następująco:


•    rejestracja elektroniczna trwa od 30 lipca do 13 września 2018;


•    ogłoszenie list rankingowych osób zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 18 września 2018;


•    przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia od 19 do 22 września 2018;


•    ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia nastąpi do 25 września 2018.

 

 

Więcej informacji na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków, na które będzie prowadzony drugi nabór:

 

1.            administracja (w Sulechowie);


2.            architektura;


3.            architektura wnętrz;


4.            astronomia;


5.            automatyka i robotyka;


6.            bezpieczeństwo i higiena pracy;


7.            bezpieczeństwo narodowe;


8.            biologia;


9.            biomonitoring i zarządzanie środowiskiem;


10.          biotechnologia;


11.          biznes elektroniczny;


12.          budownictwo;


13.          coaching i doradztwo filozoficzne;


14.          dziennikarstwo i komunikacja społeczna;


15.          edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;


16.          ekonomia;


17.          elektrotechnika;


18.          energetyka (w Sulechowie);


19.          filologia: filologia angielska;


20.          filologia: filologia francuska z drugim językiem romańskim;


21.          filologia: filologia germańska;


22.          filologia: filologia rosyjska;


23.          filologia polska;


24.          filozofia;


25.          fizyka;


26.          fizyka medyczna;


27.          historia;


28.          informatyka;


29.          informatyka i ekonometria;


30.          inżynieria biomedyczna;


31.          inżynieria danych;


32.          inżynieria środowiska;


33.          jazz i muzyka estradowa;


34.          kulturoznawstwo;


35.          literatura popularna i kreacje światów gier;


36.          logistyka;


37.          malarstwo;


38.          matematyka;


39.          mechanika i budowa maszyn;


40.          pedagogika;


41.          pedagogika specjalna;


42.          pielęgniarstwo;


43.          politologia;


44.          praca socjalna;


45.          prawo;


46.          psychologia;


47.          socjologia;


48.          sztuki wizualne;


49.          turystyka i rekreacja (w Sulechowie);


50.          wychowanie fizyczne;


51.          zarządzanie;


52.          zarządzanie i inżynieria produkcji;


53.          żywienie człowieka i dietoterapia (w Sulechowie).

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT