"W poszukiwaniu dróg i inspiracji" - III Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych

17.07.2014 r.

 

Zapraszamy na III Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych pt. „W poszukiwaniu dróg i inspiracji”, które odbędzie się w dniach 8-10 września 2014 roku w Zielonej Górze, na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sympozjum towarzyszyć będą warsztaty metodologiczne, które odbędą się w przeddzień konferencji 7 września 2014 roku.
 

Zielonogórska konferencja jest kontynuacją i częścią szerszego projektu TSBJ tj. cyklicznych spotkań, seminariów oraz tworzenia sieci badaczy jakościowych. Idea ta, zapoczątkowana w 2012 roku przez naukowców z Zakładu Pedagogiki Kultury UMCS w Lublinie, rozwijana przy współpracy z Katedrą Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ, ma na celu integrację badaczy jakościowych z różnych dyscyplin i dziedzin nauki, wspomaganie ich współpracy oraz doskonalenie metodologii i praktyki badań jakościowych

Na III TSBJ planowana jest dyskusja o inspiracjach w badaniach jakościowych i nowych obszarach ich poszukiwań w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Proponujemy rozmowy o doświadczeniach w pokonywaniu granic poznania, przekraczaniu konwencji i sięganiu do standardów, a także o łączeniu różnych orientacji teoretyczno-metodologicznych i perspektyw odległych z pozoru od siebie dyscyplin. Zapraszamy także do dyskusji o odkrywaniu dla analiz jakościowych fenomenów i zjawisk społecznych, będących wcześniej przedmiotem opisu przede wszystkim ilościowego.

Mamy nadzieję, że spotkanie w Zielonej Górze będzie okazją do wymiany naukowych doświadczeń między uznanymi, jak i początkującymi badaczami.

Szczegółowe informacje na temat III Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych a także warunki udziału w sympozjum i warsztatach oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie::

 

 

Komitet Organizacyjny

 

prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Dariusz Kubinowski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Elżbieta Siarkiewicz, prof. DSW (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Dorota Bazuń (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Joanna Dec-Pietrowska (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Elżbieta Kołodziejska (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Edyta Mianowska (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Anna Mróz (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Małgorzata Olejarz (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Emilia Paprzycka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

dr Elżbieta Papiór (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Sylwia Słowińska (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Dorota Szaban (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Ewa Szumigraj (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Marcin Szumigraj (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Beata Trzop (Uniwersytet Zielonogórski)

mgr Katarzyna Walentynowicz-Moryl (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Marek Zadłużny (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Daria Zielińska-Pękał (Uniwersytet Zielonogórski)

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT