Warsztaty dla studentów w Parku Naukowo-Technologicznym UZ

9 listopada 2019 r.

 

Ulotka_warsztaty_Raman.png

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza studentów na warsztaty  SPEKTROSKOPIA RAMANOWSKA/ MIKROSKOPIA KONFOKALNA. Warsztaty skierowane są m.in. do studentów Collegium Medicum, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nauk Biologicznych i Wydziału Artystycznego.


Podczas trzech godzin warsztatów studenci poznają zasady działania, budowę, zastosowania mikroskopu konfokalnego oraz spektrometru ramanowskiego. Nauczą się kalibrować, sterować mikroskopem, ustawiać obraz próbki i lasera, wykonywać widma ramanowskie oraz mapy rozkładu pierwiastka dla próbki krzemowej. Będą mogli preparować próbki roślinne oraz bakteryjne, wybarwiać barwnikami fluorescencyjnymi, wykonywać laserowe obrazowanie próbki oraz obróbki obrazu.


Studenci otrzymają również zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Warsztaty prowadzone są na urządzeniach: Spektrometr ramanowski (inVia Raman Renishaw) oraz Mikroskop badawczy LSM 710 VIS AXIO Observer Z1 z wyposażeniem (Zeiss) z punktowym laserowym systemem konfokalnym.


Koszt szkolenia wynosi 80 zł/os. dla grupy 10-20 os. lub 60 zł/os. dla grupy20-30 os.

 

Informacje techniczne: Aleksandra Jędrzejewska a.jedrzejewska@pnt.uz.zgora.pl,  tel. 737 453 697;

Informacje organizacyjne oraz zapisy: Małgorzata Kozłowska m.kozlowska@pnt.uz.zgora.pl, tel. 693 224 874;

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT