Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Warsztaty poświęcone problematyce ochrony i konserwacji zabytkowych dzwonów na UZ

6 października 2022 r.

 

DSC_1289r.jpg

Warsztaty poświęcone problematyce ochrony i konserwacji zabytkowych dzwonów na UZ; fot. K. Adamczewski

Po raz pierwszy na Uniwersytecie Zielonogórskim poprowadzono warsztaty poświęcone problematyce ochrony i konserwacji zabytkowych dzwonów. Organizatorem spotkania było Grono Naukowców LUDWISARSTWO.PL przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutem Sztuki PAN i Fundacją Societas Campanologica.


Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski przywitał zgromadzonych prelegentów i gości. Jak podkreślił: Uniwersytet Zielonogórski już od wielu lat ma specjalistów, którzy zajmują się tą nietypową tematyką. Instytut Historii UZ prowadzi badania dawnych dzwonów, ich konserwację i odczytywanie napisów. Sam również w tym po części uczestniczyłem w swojej działalności naukowej, poniważ interesowały mnie herby, które widniały na dzwonach. Rektor podkreślił również multydyscyplinarność Uniwersytetu Zielonogórskiego i fakt, że prowadzone jest tu kształcenie we wszystkich dyscyplinach naukowych.

W spotkaniu uczestniczyła również Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków - dr Barbara Bielinis-Kopeć, która podziękowała za organizację tego spotkania: Bardzo dziękuje profesorowi Tureczkowi za zorganizowanie spotkania, na którym będziemy mogli porozmawiać o dzwonach, za popularyzację tego tematu. Dla nas zabytkowe dzwony są ważne, są elementem dziedzictwa kulturowego. Bardzo się cieszę, również z tego faktu, że zawsze możemy liczyć na pomoc profesora Tureczka – z jednej strony znakomitego specjalisty, a z drugiej strony osoby, która nas bardzo wspiera, zbiera i wzbogaca naszą dokumentację. Taka jest nasza rola – żeby dokumentować i reagować jeżeli jest taka potrzeba.


W spotkaniu uczestniczyli również goście z Poznania, a nawet z Litwy. Wśród licznych wystąpień uczestnicy mogli posłuchać m.in. na temat „Konserwacji i opieki nad dzwonami w Katedrze Wawelskiej”, czy „Konserwacji dzwonów w Polsce do 1989 roku”.

Jutro planowany jest objazd terenowy.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT