Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Weź udział w konkursie

19.08.2014

Fundacja bezpieczne miasto.JPG

Fundacja „Bezpieczne Miasto” w Zielonej Górze wraz z Urzędem Miasta i Uniwersytetem Zielonogórskim po raz kolejny ogłaszają konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu profilaktyki społecznej, resocjalizacji, poprawy bezpieczeństwa, warunków i jakości życia w mieście Zielona Góra.


W konkursie mogą uczestniczyć tegoroczni absolwenci UZ, którzy studiowali zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym. 
Przedmiotem konkursu są prace magisterskie tematycznie związane z miastem Zielona Góra poświęcone szeroko rozumianemu zagadnieniu bezpieczeństwa publicznego, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, warunkom i jakości życia mieszkańców.


Cele konkursu to: promowanie najlepszych rozwiązań oraz nowatorskich propozycji w sferze podnoszenia bezpieczeństwa, a także poprawy warunków  i jakości życia mieszkańców miasta; wyznaczenie newralgicznych z punktu widzenia profilaktyki społecznej obszarów oddziaływań opracowanych na podstawie prowadzonych badań; promowanie osiągnięć naukowych (badawczych) i wskazanie ich wykorzystania w praktyce; podniesienie motywacji studentów do przygotowania prac na jak najwyższym poziomie merytorycznym; stworzenie studentom poczucia kompetencji, wskazywanie możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w działaniach praktycznych; zaangażowanie studentów przygotowujących pracę do współdziałania z Fundacją „Bezpieczne Miasto” i miastem Zielona Góra na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia w mieście.


Prace na konkurs mogą być zgłaszane zarówno przez promotora, jak i samych absolwentów.


Prace wraz z niezbędnymi dokumentami (patrz załączniki) powinny być przesłane w terminie do 20 października 2014 roku na adres organizatora (Fundacja „Bezpieczne Miasto” ul. Szarych Szeregów 8, 65-807 Zielona Góra – budynek II Komisariatu Policji) z dopiskiem „Konkurs – praca magisterska”. Dla zachowania terminu zgłoszenia istotna jest data nadania przesyłki. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich  załączników.

 

W skład Kapituły konkursu wchodzą: prezes Fundacji „Bezpieczne Miasto" (przewodniczący) oraz od 1 do 2 przedstawicieli miasta Zielona Góra, a także od 1 do 2 przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 15 dni od dnia upływu terminu zgłaszenia prac. W ciągu 14 kolejnych dni nagrodzeni zostaną zawiadomieni o przyznaniu i uroczystym wręczeniu nagród, którego dokona Prezydent Miasta Zielona Góra. O wysokości puli nagród na dany rok organizator konkursu informuje w ogłoszeniu o Konkursie.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT