Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wizyta dra Piotra Dardzińskiego, podsekretarza stanu w MNiSW w PNT UZ

Wiceminister w komorze właściwe.jpg

W bezodbiciowej komorze kompatybilności elekromagnetycznej, zbudowanej między innymi z płyt ferrytowych rozmawiają (od lewej): prorektor d/s rozwoju, dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński i poseł Artur Zasada. Fot. Archiwum PNT UZ

30 czerwca 2016 r.

 

 

Dzisiaj, to jest w czwartek 30 czerwca br. w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o. (w Nowym Kisielinie) przebywa podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński, odpowiedzialny za innowacje i współpracę nauki z przemysłem. Wizyta wiceministra ma charakter roboczy, a zapowiadał ją podczas pobytu na UZ w maju br. Jarosław Gowin - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 

 


Swoje pierwsze kroki dr Piotr Dardziński skierował do Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii PNT UZ, w którym zwiedził laboratorium kogeneracji energetycznej. Zaprezentowane zostały także: komora badań akustycznych, komora bezechowa oraz bezodbiciowa komora  kompatybilności energetycznej. Następnie gość z Warszawy, któremu towarzyszy poseł Artur Zasada obejrzał laboratoria Centrum Technologii Informatycznych i Inkubator Przedsiębiorczości, gdzie przedstawiły się firmy Ekoenergetyka i Perceptus.

 

 

Obecnie w Centrum Logistycznym trwa druga część wizyty, podczas której są prezentowane prace prowadzone przez zespoły jednostek przemysłowych i Uniwersytet Zielonogórski. 

 

 

Program spotkania przedstawia się następująco:

 

1. Prezentacja Uniwersytetu Zielonogórskiego;

 

2. Elektroenergetyczne technologie przyszłości ENERGA-Operator S.A. - prof. dr hab. inż. Grzegorz Benysek, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Uniwersytet Zielonogórski;

 

3. Demonstracja i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, diagnostycznych i organizacyjnych na potrzeby krajowego planu działań, którego celem będzie zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii - prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, dr inż. Piotr Ziembicki, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski;


4. System połączonych technologii wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej z zastosowaniem biomasy algowej - Grzegorz Szulc – prezes firmy ITEO, dr inż. Roman Kielec, prezes Parku Naukowo-Technologicznego UZ sp. z o.o., Alicja Defort, doktorantka Uniwersytetu Zielonogórskiego;


5.  Elektrochemiczne biosensory na Ti/TiO2 i ich zastosowanie w medycynie - dr inż. Katarzyna Arkusz, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski;


6.  Wytwarzanie wysokojakościowych wyrobów z materiałów wtórnych - Krzysztof Najman – pełnomocnik Zarządu Przedsiębiorstwa BOLMET S.A.,  dr inż. Paweł Schlafka oraz prof. dr hab. inż. Adam Bydałek – Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski;


7.  Lekkie konstrukcje kompozytowe dla przemysłu naftowego. - firma EXALLO,  dr hab. inż. W. Papacz, prof. UZ, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; 


8.   Metrologia kwantowa w przemyśle – Lumel S.A - dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Uniwersytet Zielonogórski.


 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT