Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wizyta gości z Sarajewa i Tibilisi na UZ w ramach programu Erasmus+

22 marca 2022 r.

 

W ramach programu Erasmus+ w ostatnich dwóch tygodniach przebywali na Uniwersytecie Zielonogórskim: Assoc. prof. dr Ervin Kovačević, Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk Społecznych z Międzynarodowego Uniwersytetu w Sarajewie (14-18 marca br.) oraz prof. dr Mamana Gelashvili, dyrektor Instytutu Języków i Literatury Zachodnioeuropejskiej oraz Przewodnicząca Centrum Studiów Szekspirowskich z Ivane Javakhishvili w Stanowym Uniwersytecie w Tbilisi (21-25 marca br.).

 

Współpraca z Uniwersytetem w Sarajewie i Państwowym Uniwersytetem w Tbilisi dotyczy studiów filologicznych (kierunek filologia angielska) i aktywnie rozwija się od 2015 roku z Uniwersytetem w Bośni, a od 2016 roku z Uniwersytetem w Gruzji.

 

Wizyty Państwa Profesorów rozpoczęły się od powitania przez prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Marcina Mrugalskiego. Podczas spotkania, w którym uczestniczył pełnomocnik rektora ds. Współpracy z Zagranicą, profesor Marek Smoluk, podkreślono znaczenie obecnej współpracy i nakreślono możliwości ich zacieśnienia w najbliższej przyszłości poprzez np. starania o zwiększenie mobilności studentów.

 

Wizyty Profesorów Kovačević i Gelashvili miały na celu wymianę myśli naukowej, prowadzenie wykładów dla studentów licencjackich i magisterskich oraz dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Podczas swojego pobytu Goście zostali przyjęci też przez studentów zrzeszonych w ESN UZ, którym przekazali upominki oraz wpisali się do Księgi Honorowej, życząc owocnej współpracy i wielu grantów w ramach programu Erasmus+.

 

 

 

 

IMG_20220314_145625.jpg 276156974_468146961763880_8621761980990687334_n.jpg
1. Prof. Marek Smoluk, Buket Ayakdas – praktykantka z Manisa Celal Bayar University w Turcji, Julia Kowalczykiewic - wiceprzewodnicąca ESN, Berkay Uyar - student z Międzynarodowego Uniwersytetu w Sarajewie, Aleksander Dyderski - przewodniczący ESN, Assoc. prof. dr Ervin Kovačević - Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk Społecznych z Międzynarodowego Uniwersytetu w Sarajewie (z małożonką – dr Vildana Kovačević); 2. Elif Gecit - praktykantka z Manisa Celal Bayar University w Turcji, Aleksander Dyderski - przewodniczący ESN, prof. Marek Smoluk, prof. dr Mamana Gelashvili, dyrektor Instytutu Języków i Literatury Zachodnioeuropejskiej oraz Przewodnicząca Centrum Studiów Szekspirowskich z Ivane Javakhishvili w Stanowym Uniwersytecie w Tbilisi, Julia Kowalczykiewicz - wiceprzewodnicąca ESN, Buket Ayakdas – praktykantka z Manisa Celal Bayar University w Turcji;

fot. organizatora

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT