Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wsparcie badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorstw oraz Start-Upów Zachodniej Polski

Nauka dla Społeczeństwa

 

1 lipca 2022 r.

 

Dofinansowanie ze srodkow budzetu panstwa_Start upy.jpg

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ otrzymało dofinansowanie w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” z obszaru „Nauka dla innowacyjności”. Projekt pod tytułem „Wsparcie badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorstw oraz Start-Upów Zachodniej Polski” został przyznany na 24 miesiące. Projekt realizowany będzie przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ oraz Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. 

 

Celem projektu jest budowanie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami gospodarczymi, w tym Start – Upami, z województwa lubuskiego i województw ościennych.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną działania mające na celu m.in. poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym poprzez przeprowadzenie prac B+R oraz doradztwa dla firm z branż tj.: rolno – spożywczej, maszynowej, metalurgicznej, lekkiej oraz Start – Upów z Zachodniej Polski. Podejmowane będą działania mające na celu wsparcie procesów B+R i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez Start-Upy oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji poprzez organizację szkoleń dla firm z wymienionych powyżej branż. Kolejnym istotnym działaniem do realizacji będzie upowszechnianie wiedzy na temat związków pomiędzy nauką, innowacyjnością i gospodarką poprzez organizację Konferencji dla przedsiębiorców i naukowców oraz Konferencji Inno-Fiesta dla młodych firm oraz młodych obywateli zainteresowanych innowacjami i prowadzeniem własnej działalności zarówno badawczej jak i gospodarczej. Zebrane w trakcie realizacji projektu rezultaty zostaną opublikowane w monografii opracowanej przez brokerów innowacji oraz naukowców uczestniczących w projekcie. 

 

Na realizację zadania Uniwersytet Zielonogórski otrzymał  dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” kwota dofinansowania 1 459 700,00 całkowita wartość projektu 1 459 700,00.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT