Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

„Wsparcie badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorstw oraz start-upów zachodniej Polski” – wspólny projekt CPTT i LOLiWA

10 sierpnia 2022 r.

 

umowa CTTP I LOLiWA.jpg

Stoją od lewej: Wojciech Szefner i prof. Maria Mrówczyńska. Fot. Archiwum CPTT UZ.

Kolejny projekt na koncie UZ. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ oraz Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych sp. z o.o. będą wspólnie realizować projekt  „Wsparcie badawczo – rozwojowe dla przedsiębiorstw oraz start-upów zachodniej Polski”. Będzie on prowadzony w ramach  programu ministra edukacji i nauki pod nazwą „Nauka dla społeczeństwa” z obszaru „Nauka dla innowacyjności”. Czas trwania projektu przewidziano na dwa lata. Umowa konsorcjum została podpisana z ramienia uczelni – lidera Konsorcjum przez prorektor ds. współpracy z gospodarką dr hab. inż. Marię Mrówczyńską, prof. UZ oraz prezesa Zarządu LOIiWA sp. z o.o. Wojciecha Szefnera. 

 

Jest to kolejny projekt przeprowadzany wspólnie w konsorcjum CPTT UZ i LOIiWA, a jego celem jest budowanie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami gospodarczymi, w tym start–upami, z Lubuskiego i województw ościennych. W ramach projektu zrealizowane zostaną działania mające na celu m.in. poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym poprzez przeprowadzenie prac B+R oraz doradztwa dla firm z następujących branż: rolno – spożywczej, maszynowej, metalurgicznej, lekkiej oraz start – upów z zachodniej Polski. Podejmowane będą działania mające na celu wsparcie procesów B+R i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez start-upy oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji poprzez organizację szkoleń dla firm z wymienionych wyżej branż. 

 

Następnym istotnym działaniem będzie upowszechnianie wiedzy na temat związków pomiędzy nauką, innowacyjnością i gospodarką poprzez organizację konferencji dla przedsiębiorców i naukowców oraz konferencji Inno-Fiesta dla młodych firm oraz młodych obywateli zainteresowanych innowacjami i prowadzeniem własnej działalności zarówno badawczej, jak i gospodarczej.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT