Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku - nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

5 listopada 2016 r.

 

logo-mnisw-pl.png

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nowy program pod nazwą Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

                                                                          

        

 

Podstawowe informacje dotyczące programu :

 

* Projekty realizowane będą w okresie od stycznia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

* Finansowanie może otrzymać 16 projektów, przy czym jeden beneficjent może realizować tylko 1 projekt.

* Dofinansowanie mogą otrzymać nie więcej niż 2 projekty realizowane na terenie jednego województwa.

* Kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach bieżącego konkursu wynosi 4 000 000 zł.

* Wysokość finansowania pojedynczego projektu w ramach programu wynosi nie więcej niż 300 000 zł.

* W ramach budżetu projektu mogą być finansowane koszty pośrednie do wysokości 10 % wydatków poniesionych na realizację projektu.
 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie::

 

 

Terminy:

 

* wnioski należy składać w Dziale Nauki w 2 egz. (Rektorat UZ, ul. Licealna 9, pok. 107, 1 egz. wniosku musi być podpisany przez Dziekana Wydziału, na którym realizowany będzie projekt), najpóźniej do 22 listopada 2016 r.

 

* termin składania wniosków do MNiSW  to 30 listopada 2016 r.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT