Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wsparcie materialne dla studentów z Ukrainy w ramach projektu „STYPENDIA AMAZON-PERSPEKTYWY”

 

11 października 2022 r.

2022-03-18-amazon.jpg

Uniwersytet Zielonogórski jest uczestnikiem projektu Stypendia Amazon-Perspektywy, którego celem jest wsparcie studentów, obywateli Ukrainy studiujących w polskich uczelniach technicznych w formie przyznania zapomóg. Wsparcie jest organizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i jest udzielane ze środków przekazanych przez firmę Amazon.

Zgodnie z zasadami projektu zapomoga przyznawana jest jednorazowo dla 9 studentów obywateli Ukrainy studiujących na Uniwersytecie Zielonogórskim, w wysokości 1000 zł brutto dla jednego studenta.


Zapomogi będą przyznawane na podstawie złożonych wniosków, a o jej przyznanie mogą ubiegać się studenci, obywatele Ukrainy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się w Ukrainie, którzy w dniu składania wniosku posiadają  status studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Student ubiegający się o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej (zapomogi), powinien w terminie od 10.10.2022 do 17.10.2022 r. złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Dziale Spraw Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, budynek A-17 pok. 401R) w godzinach 8.00-14.00.


Szczegółowe kryteria przyznawania jednorazowej pomocy finansowej (zapomogi) dla studentów, obywateli Ukrainy w naszej Uczelni, znajdują się w zasadach przyznawania pomocy studentom, Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu „Stypendia Amazon-Perspektywy”.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT