Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wspieranie rozwoju psychospołecznego ucznia z niepełnosprawnością - konferencja na UZ

5 maja 2015 r.

 

 

Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej  w Zielonej Górze oraz Katedra Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na konferencję naukowo – szkoleniową pod hasłem: Wspieranie rozwoju psychospołecznego ucznia z niepełnosprawnością w szkole w klasami integracyjnymi.

 

Konferencja odbędzie się 28 maja br. w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.

 

Konferencja kierowana jest do szerokiego grona nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pracowników instytucji i placówek oświatowych oraz rodziców a także studentów.

 

Cel konferencji :

„ (…) każde dziecko ma fundamentalne prawo do nauki i należy mu dać szansę osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego poziomu wykształcenia” (Deklaracja z Salamanki, 1994). Polski system oświaty zapewnia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Na przestrzeni ostatnich lat uwidacznia się wzrost liczby dzieci z niepełnosprawnością realizujących naukę w szkołach masowych czy integracyjnych. Konieczne jest pochylenie się nad tak ważnym zagadnieniem, jakim jest wspieranie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością w szkole integracyjnej. Niestety wciąż znaczny odsetek zarówno nauczycieli jak i rodziców nie ma w pełni świadomości, jakie możliwości stwarza dzisiaj edukacja w szkole integracyjnej, Pojawia się więc potrzeba wzbogacenia wiedzy oraz doskonalenia sposobów pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością w tego typu szkole. 

 Chcielibyśmy, aby konferencja zainspirowała także dyskusję dotyczącą kształtowania pozytywnego wizerunku dotyczącego potrzeby istnienia klas integracyjnych i funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością w publicznej szkole integracyjnej.

 

Program konferencji:

8.30 – rejestracja uczestników

9.00 – otwarcie konferencji

9.15 – 10.45 – sesja plenarna

dr hab. Jarosław Bąbka - Uczenie się we współpracy jako metoda sprzyjająca społecznej integracji uczniów pełnosprawnych i z niepełnosprawnością
dr hab. Małgorzata Czerwińska – Możliwości kontaktu ze słowem pisanym uczniów z niepełnosprawnością wzroku
mgr Teresa Konieczka, mgr Anna Napadło-Kuczera – Ścieżki edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością

10.45-11.15 – przerwa kawowa

11.15-13.00 – warsztaty

Wprowadzenie do metody integracji sensorycznej

/dr Aneta Rudzińska – Rogoża, mgr Danuta Truszkiewicz/

Wspomaganie społecznej integracji uczniów w klasie integracyjnej

/dr Jolanta Lipińska – Lokś, mgr Piotr Żyto/

Doświadczenia dnia codziennego w klasie integracyjnej w kadrze

 /mgr Anna Traczyk, mgr Aleksandra Pisarczyk/

Budowanie sieci wsparcia bio-psycho-społecznego dla ucznia z niepełnosprawnością

 /mgr Magdalena Kamińska, mgr Magdalena Jakubowska/

13.00-13.15 – przerwa kawowa

13.15-14.00– podsumowanie zajęć warsztatowych i zakończenie konferencji
 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji!

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać za pomocą załączonego druku (formularz zgłoszenia) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ek.edu.pl lub a.napadlo-kuczera@ek.edu.pl lub pocztą tradycyjną: Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze, ul. Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra z dopiskiem „Konferencja- zgłoszenie” do dnia 18.05.2015r.
 

W razie pojawiających się pytań podajemy numery kontaktowe:

mgr Anna Napadło – Kuczera (607938491)

dr Jolanta Lipińska – Lokś (507847084)

 

 

Komitet Naukowy:

dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ

dr Jolanta Lipińska – Lokś

mgr Anna Napadło - Kuczera

.

Komitet Organizacyjny:

mgr Anna Napadło – Kuczera

dr Jolanta Lipińska – Lokś

mgr Piotr Żyto

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT