Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współdziałanie Instytutu Nauk Prawnych UZ z prawniczymi ośrodkami naukowymi na Ukrainie

5 lipca 2021 r.

konferencja czerwiec Lwów 2021 .JPG

Podczas konferencji we Lwowie. Fot. Archiwum INP UZ.

Instytut Nauk Prawnych UZ rozwija naukową współpracę ze swoimi odpowiednikami na Ukrainie. W czerwcu br. pracownicy INP UZ wzięli aktywny udział w wydarzeniach naukowych związanych z 25 rocznicą uchwalenia Konstytucji Ukrainy. 

 

Wiodący prawniczy ośrodek naukowy w Ukrainie - Instytut Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki zorganizował 23 czerwca br. międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną „Konstytucja Ukrainy: aksjologiczny wymiar 25-letniego doświadczenia tworzenia państwa i prawa”.  Gości konferencji witali: rektor Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki prof. Wołodymyr Buhrov, prezydent Stowarzyszenia Ukraińskich Prawników prof. Wasyl Kostycki, sędzia federalny Stanów Zjednoczonych Bohdan Futey,  kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki prof. Oleh Martselak oraz członek Komitetu Organizacyjnego konferencji dyrektor INP UZ   dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ. Na konferencji referat: „Kształtowanie się współczesnej demokracji przedstawicielskiej: ukraińskie a zagraniczne doświadczenie” wygłosił – koordynator INP UZ ds. kontaktów z prawniczymi ośrodkami naukowymi na Ukrainie dr hab. Iwan Pankevych, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego  INP UZ. Głos zabrał także dr Andrzej Stec z Katedry Organizacji Publicznej.  

 

Dzień później 24 czerwca br. w Instytucie Prawa, Psychologii i Innowacji Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” we Lwowie została zorganizowana III międzynarodowa konferencja nt. „Reforma konstytucyjna na Ukrainie: doświadczenie krajów Europy Środowej i Wschodniej”. INP UZ był reprezentowany na konferencji przez dr hab. Andrzeja Bisztygę, prof. UZ oraz dr hab. Iwana Pankevycha z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego INP UZ. Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji dyrektor INP UZ  dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ otworzył posiedzenie plenarne referatem poświęconym pojęciu demokratycznego państwa prawnego w kontekście kryzysu liberalnej demokracji. Natomiast dr hab. Ivan Pankevych podniósł w swym wystąpieniu problem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w posttotalitarnych państwach Europy Wschodniej. Konferencja skupiła wybitnych przedstawicieli doktryny prawa oraz  nauk politycznych z Ukrainy, Polski, Litwy, Norwegii, Włoch i Brazylii.

 

W obu tych konferencjach Instytut Nauk Prawnych UZ posiadał status współorganizatora. Ponadto INP UZ aktywnie naukowo  współpracuje z Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Gospodarki Wodnej w Równem. 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT