Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wspólne działania Uniwersytetu Zielonogórskiego i Centrum BHP i PPOŻ Sela Sp. z o.o.

28 października 2021 r.

 

20211027_104834.jpg

Podpisanie listu intencyjnego, od lewej:Prezes Zarządu Sela Sp. z o.o. Katarzyna Świtalska, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ; fot. organizatora

W środę 27 października 2021 r. w Instytucie Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego został podpisany list intencyjny pomiędzy Centrum BHP i PPOŻ Sela Sp. z o.o. a Uniwersytetem Zielonogórskim. W spotkaniu uczestniczyli Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ., Prezes Zarządu Sela Sp. z o.o. Katarzyna Świtalska, Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ, Ida Trypuć p.o. Dyrektora Zarządzającego oraz dr Grzegorz Dudarski opiekun kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.


Strony wyraziły chęć podjęcia współpracy w zakresie działalności promocyjnej i edukacyjnej przygotowującej studentów do pracy w zawodzie specjalisty ds. bezpieczeństwa pracy. W imieniu Centrum BHP i PPOŻ Sela Sp. z o.o. list podpisała Prezes Zarządu Katarzyna Świtalska, a w imieniu Uniwersytetu Zielonogórskiego Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ.


Na spotkaniu omawiano cele współpracy i propozycje działań, które przyniosą obopólne korzyści dla stron w zakresie inwestycji w kapitał ludzki, poszukiwania ambitnych i zaangażowanych studentów gotowych na wyzwania rozwojowe. Współpraca ma na celu lepsze, praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu, połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką oraz poszukiwania nowych, adekwatnych do obecnych czasów, rozwiązań pracy w obszarze BHP i otwarcie na zagraniczne doświadczenia.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT