Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wspólne działania UZ z Association of Polish Engineers in Great Britain

15 listopada 2021 r.

 

STP small-2-107.jpg

dr hab. inż. B. Nowogońska, prof. UZ, Kongres Inżynierów Polskich w Ambasadzie RP w Londynie; fot. organizatora

Z okazji 80-lecia Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii (Association of Polish Engineers in Great Britain) zorganizowany został w formie hybrydowej Kongres Inżynierów Polskich w Londynie.


W Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się sesja w formie on-line. Sesji przewodniczył dr hab. inż. Włodzimierz Sakharow, prof. UZ, a udział w niej wzięli pracownicy Instytutu Budownictwa i studenci kierunku budownictwo.

Natomiast w Londynie, w Ambasadzie RP, odbyła się zasadnicza część kongresu w formie stacjonarnej, gdzie Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ i prof. dr hab. inż. Jakub Marcinowski. Celem kongresu była prezentacja doświadczeń z zakresu pokonywania barier kulturowych, politycznych, prawnych, psychologicznych  w projektowaniu i realizacji międzynarodowych przedsięwzięć budowlanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STP small-2-21.jpg STP small-2-27.jpg londyn_8.jpg
1. Kongres Inżynierów Polskich w Ambasadzie RP w Londynie; fot. organizatora 2. Kongres Inżynierów Polskich w Ambasadzie RP w Londynie; fot. organizatora 3. od lewej: Anna Kopyto - Prezes Association of Polish Engineers in Great Britain, dr hab. inż. B. Nowogońska, prof. UZ, Kongres Inżynierów Polskich w Ambasadzie RP w Londynie; fot. organizatora
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT