Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współpraca między UZ a Zespołem Szkół Technicznych oraz CKZiU Elektronik sformalizowana!

29 września 2021 r.

 

DSC_9718.jpg

Stoją od lewej: Stanisław Rogulski, dyr. CKZiU, prof. Maria Mrówczyńska, prorektor ds. współpracy z gospodarką, Mariusz Kita, dyr. ZST. Fot. Daria Legieta.

Uniwersytet Zielonogórski, realizując swoją misję edukacyjną, podpisał dziś umowę o współpracy z dwiema zielonogórskimi szkołami średnimi: Zespołem Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Elektronik. Na co dzień z obiema szkołami będzie współpracował Wydział Mechaniczny. To nie jedyna współpraca wydziałów uniwersyteckich ze szkołami średnimi, lecz pierwsza sformalizowana umową.


Umowę ze strony Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisała  prorektor ds. współpracy z gospodarką dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ,  a towarzyszyli jej: dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Władysław Papacz oraz inicjator i koordynator przedsięwzięcia dr inż. Paweł Bachman, pracownik Instytutu Inżynierii Mechanicznej.  Ze strony szkół umowę podpisali dyrektorzy: mgr inż. Mariusz Kita z ZST oraz mgr inż. Stanisław Rogulski z CKZiU Elektronik.


Głównym celem podpisania umów było podwyższenie poziomu nauczania w szkołach średnich oraz zachęcenie uczniów do podejmowania studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim, a w szczególności na Wydziale Mechanicznym. W ramach umowy WM proponuje wspieranie kadry nauczycielskiej szkół w prowadzeniu zajęć, które mogą również odbywać się na Wydziale. Będzie on udostępniać swoje pomieszczenia do realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, takich jak dodatkowe zajęcia, koła zainteresowań, konferencje, a uczniowie szkół średnich będą zapraszani na Targi Pracy, Dni Otwarte, wycieczki oraz spotkania z przedstawicielami firm. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej możliwości dalszego kształcenia i późniejszego przebiegu ich kariery zawodowej.


Nadmienić należy, że Wydział Mechaniczny współpracuje już z tymi szkołami w ramach programu „Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra”. Z ZST dodatkowo, w ramach umowy pomiędzy władzami miasta Zielona Góra i Aeroklubem Ziemi Lubuskiej, prowadzi działania mające na celu otwarcie na UZ kierunku mechanika lotnicza. Absolwenci kierunków technik mechanik i technik mechanik lotniczy z ZST będą mogli kontynuować kształcenie na UZ też na tym kierunku. Z myślą o absolwentach CKZiU Wydział Mechaniczny zamierza od przyszłego roku akademickiego rozszerzyć ofertę studiów o nowy kierunek. Podpisanie umów patronackich jest zatem formą zacieśnienia istniejącej już współpracy.

 

 

 

 

DSC_9705.jpg DSC_9709.jpg
Umowa z ZST sformalizowana. M. Kita i prof. M. Mrówczyńska. CKZiU Elektronik też zawarł umowę z UZ. S. Rogulski i prof. M. Mrówczyńska.

Fot. Daria Legieta.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT