Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji – konferencja na UZ

Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji – konferencja na UZ

15 grudnia 2021 r.

 

Zaproszenie na konferencję_Strona_1 kopia.jpg

W dniach 16-17 grudnia 2021 r. na Uniwersytecie Zielonogórkim odbędzie się (w formie on-line) druga już konferencja Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji. Organizatorami konferencji są: Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Celem konferencji jest przedstawienie dobrych praktyk, nowych kierunków rozwoju oraz współpracy nauki i biznesu w obszarze inżynierii produkcji, a jej efektem będzie monografia pt. Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji – praktyczne przykłady.


Zakres tematyczny konferencji:

 • Modele i przykłady współpracy uczelni wyższych z otoczeniem społecznym w inżynierii produkcji.
 • Modele i przykłady współpracy uczelni wyższych z otoczeniem gospodarczym w inżynierii produkcji.
 • Przykłady współuczestnictwa pracodawców w opracowywaniu programów kształcenia.
 • Przykłady współuczestnictwa pracodawców w procesie dydaktycznym.
 • Przedsiębiorczość akademicka.
 • Komercjalizacja własności intelektualnej w inżynierii produkcji.
 • Korzyści z współpracy między nauką a gospodarką.
 • Bariery współpracy przedsiębiorstw i ośrodków naukowych.
 • Inne zagadnienia współpracy nauki i biznesu w inżynierii produkcji.

 

W ramach II konferencji Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji odbędzie się konkurs dla młodych innowatorów Giełda pomysłów- droga od pomysłu do biznesu.

W konkursie mogą wziąć udział studenci, doktoranci oraz absolwenci uczelni wyższych kierunków studiów związanych tematycznie z inżynierią produkcji.

Żeby się zgłosić do konkursu trzeba przygotować 5-minutowe nagranie swojej drogi od pomysłu do biznesu. Nagrodą jest voucher na płatną kampanię marketingową w mediach społecznościowych.

 

Udział w konkursie wymaga:

 • rejestracji jako uczestnika konferencji na stronie www.ptzi.pl,
 • przygotowania 5-minutowego nagrania w formacie mp4 przedstawiającego innowacyjny pomysł,
 • udostępnienie tego nagrania na dysku zewnętrznym i przesłanie dostępu do pliku na adres konferencja@ptzi.pl,
 • wyrażenia zgody na odtworzenie nagrania w trakcie konferencji.

 

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:

Prezydium Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk
Zarząd Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami
Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego
Dyrektor CPiTT Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Do konkursu można przystąpić zespołowo lub indywidualnie. Jeden zespół/osoba może zgłosić w konkursie jedno innowacyjne rozwiązanie.

 

 

Program II konferencji

Współpraca nauki i biznesu w inżynierii produkcji

(on-line)

16-17 grudnia 2021 r.

 

 

czwartek, 16 grudnia 2021 r.

Miejsce wydarzenia: https://meet.google.com/cdq-aanu-rdr

 

9.00 - Uroczyste przywitanie Uczestników

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala - Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami, Honorowy Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN
 • prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski - Przewodniczący Komitetu Inżynierii Produkcji PAN
 • dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska - Prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami,
 • Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Uroczyste otwarcie konferencji przez JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego

 

9.15 - Obszary i istota współpracy nauki i biznesu w inżynierii produkcji

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek, Politechnika Warszawska

 

9.35 - Dlaczego warto i jak chronić własność intelektualną?

 • dr Piotr Zakrzewski, Wiceprezes, Urząd Patentowy RP

 

9.55 - Sesja I: Komercjalizacja własności intelektualnej w inżynierii produkcji

 • Przewodniczący: dr hab. inż. Bożena Kaczmarska

 

- Platforma badawczo-wdrożeniowa kluczowych technologii Przemysłu 4.0 w Politechnice Świętokrzyskiej - dr Sławomir Luściński, Politechnika Świętokrzyska

- Bariery wdrażania postulatów Przemysłu 4.0 – dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, Uniwersytet Zielonogórski

- Bariery współpracy: biznes - nauka w ujęciu modelowym - dr inż. Filip Tużnik, Uniwersytet Warszawski

- Korzyści wynikające ze współpracy nauki i gospodarki na przykładzie tworzenia koncepcji wyrobu innowacyjnego - mgr inż. Katarzyna Radwan, ATH w Bielsku Białej


 

11.00 - Przerwa kawowa

 

11.15 - Giełda pomysłów – droga od pomysłu do biznesu

 • Prowadzenie: dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska

 

Panel dyskusyjny z udziałem uczestników konkursu oraz ekspertów:

Radosław Grech - Prezes, Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

Jacek Starościc – Prezes Zarządu, Perceptus Sp. z o. o.

Bartek Benewiat - Manager Projektów, Reprezentuj

Jacek Frątczak - Współwłaściciel, 4Wall

 

12.15 - Realizacja pomysłów – jak sprawić, aby nie kończyło się tylko na wielkich planach?

 • Prowadzenie: dr hab. inż. Ewa Dostatni

 

Panel dyskusyjny z udziałem:

Karol Dąbrowski – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ

dr hab. inż. Filip Górski - Politechnika Poznańska

Paweł Żebrowski - Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ZUT

 

13.30 - Podsumowanie i zakończenie I dnia obrad

 


piątek, 17 grudnia 2021 r.

Miejsce wydarzenia: https://meet.google.com/cdq-aanu-rdr

 

9.00 - Powitanie Uczestników

9.05 - Fundusze europejskie 2021-2027 – jak finansować projekty B+R w obszarze inżynierii produkcji w nowej perspektywie finansowej? - Regionalny Punkt Kontaktowy w Szczecinie

 

9.25 - Sesja II: Przedsiębiorczość akademicka

 • Przewodniczący: dr hab. inż. Aleksander Gwiazda

 

- Przykłady komercjalizacji realizowanych przez spółkę celową uczelni wyższej - Radosław Grech, Prezes CEO Sp. z o.o.

- Oczekiwane rezultaty współpracy uczelni z biznesem w świetle przeprowadzonych badań empirycznych - dr Teresa Myjak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

- System planowania struktur kompetencji odpornych na zakłócenia - mgr inż. Eryk Szwarc, Politechnika Koszalińska

 

10.30 - Przerwa rozrywkowa- Program kabaretowy Przemysława Żejmo

 

10.50 - Przerwa kawowa

 

Sesja III: Projekty we współpracy z przemysłem

 • Przewodniczący: dr hab. inż. Marcin Knapiński

 

- Doskonalenie jakości realizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie branży AGD z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing - dr inż. Mariusz Kołosowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

- Laserowe zaokrąglanie krawędzi - mgr Dawid Kulesza, Gedia Poland Sp. z o.o.
Przykłady współpracy Instytutu Inżynierii Mechanicznej z otoczeniem gospodarczym - dr inż. Wojciech Babirecki, Uniwersytet Zielonogórski

- Badania i rozwój technologii powłok galwanicznych - mgr inż. Magdalena Talkowska, Zakład Wielobranżowy Galwanizernia Sp. z o.o.

- Model komunikacji branżowej z wykorzystaniem algorytmu dopasowania – nowe możliwości współpracy specjalistów branżowych działających na rzecz inteligentnych specjalizacji - mgr Anna Kanabrocka, BERSAIL Sp. z o.o.

 

11.00 - Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

 

 

 

loga.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT