Współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji

17 marca 2015 r.

 

Instytut Autostrady.jpg

 

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji stanowi ogólnopolskie forum integracji przedsiębiorstw i uczelni. Powołane zostało 15 lipca 2014 roku przez 18 uczelni, 2 instytuty badawcze i 3 przedsiębiorstwa, jednym z partnerów założycieli jest Uniwersytet Zielonogórski. Liderami całej inicjatywy są Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

 

Celem forum jest przygotowanie wspólnych projektów z ukierunkowaniem na aplikowanie o środki na realizację w obecnej perspektywie finansowania oraz wymiana informacji i doświadczeń jak również integracja potencjału jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w przemyśle.

 

Więcej na stronie: www.iati.pl

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT