Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współpraca UZ ze stowarzyszeniami Geopark Łuk Mużakowa oraz Fördeverein Geopark Muskauer Faltenbogen

 

21 września 2021 r.

 

Fot_2.jpg

Podpisanie listu intencyjnego - od lewej: JM Rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski, dr Jacek Koźma Prezes Stowarzyszenia Geopark „Łuk Mużakowa ”, prof. Leszek Jerzak Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UZ

W piątek, 17 września w dawnej Cegielni w Klein Kölzig, odbyły się obchody rocznicowe – Jubileusz 10-lecia Światowego Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa, w których uczestniczył rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski.


Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i stowarzyszeniami Geopark Łuk Mużakowa oraz Fördeverein Geopark Muskauer Faltenbogen.

 

Dzialania Geopark Łuk Mużakowa oraz Fördeverein Geopark Muskauer Faltenbogen z Uniwersytetem Zielonogórskim ma polegać na współpracy w zakresie uzyskania uprawnień przewodnika przez studentów kierunku turystyka i rekreacja (ale też i innych kierunków); możliwości odbywania praktyk głównie przez studentów kierunku turystyka i rekreacja; przeprowadzaniu dalszych badań naukowych (geologiczne, botaniczne, zoologiczne) na tym niezwykłym obszarze, z monitoringiem przebiegu i efektów tych działań.

 

Pracownicy naukowi obecnego Instytutu Nauk Biologicznych (działając w ramach Ligi Ochrony Przyrody) opracowali (na podstawie swoich badań terenowych) w 2000 roku dokumentację, która stała się podstawą ustanowienia przez Wojewodę Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” mającego za zadanie objęcie ochroną po stronie polskiej tego niezwykłego tworu geologicznego.

Ochroną objęto morenę czołową w kształcie łuku powstałej podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Jest to jedyna morena czołowa w kształcie łuku widziana z kosmosu.
Wydobycie łatwo dostępnego węgla brunatnego spowodowało powstanie wielu jezior pochodzenia antropogenicznego. Niestety woda znajdująca się w zagłębieniach po kopalniach ma często odczyn silnie kwaśny. Cały czas trwają badania nad możliwościami wykorzystania gospodarczego i turystycznego tych sztucznych jezior.

17 września 2011 roku Łuk Mużakowa uzyskał certyfikat Geoparku Europejskiego, obejmujący zarówno polską, jak i niemiecką część geoparku. Od 2011 roku, Geopark – jako jedyny w Polsce – należy do Światowej Sieci Geoparków (ang. Global Geoparks Network, GGN) zrzeszającej geoparki narodowe o statusie Światowego Geoparku UNESCO (ang. UNESCO Global Geopark).

Światowa Sieć Geoparków (ang. Global Geoparks Network, GGN) – organizacja non-profit zrzeszająca narodowe geoparki o statusie Światowego Geoparku UNESCO (ang. UNESCO Global Geopark). Obecnie (stan na 2021 rok), do sieci należy 169 geoparków z 44 krajów, w tym cztery o charakterze transgranicznym.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT