Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2018!

Interstudent 2018.jpg

For. Materiały prasowe Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY

15 listopada 2017 r.

 

Do 8 grudnia można zgłaszać kandydatów do ósmej edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Organizator konkursu Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY z Warszawy chce nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizowany jest w ramach programu "Study in Poland". W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 70 tysięcy obcokrajowców. Kapituła konkursu wybierze najlepszych spośród studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

 


Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim –  kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

 


Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy.

 


Z doświadczenia poprzednich edycji wynika, że zwycięzcy konkursu są znakomitymi "ambasadorami" uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje uczelni znakomitą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia.

 


Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod honorowym patronatem prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 


Partnerami konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

 


Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 29 stycznia 2018 r. w Gliwicach podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce".

 


Przypominamy, że termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 grudnia 2017 r.

 


Więcej na stronie http://www.studyinpoland.pl/interstudent 

 

Ankieta konkursowa jest do pobrania tutaj:

Colett Neumann wł.JPG

Colett Neumann ze statuetką Interstudent 2012. Fot. Mamert Janion

W tym miejscu warto wspomnieć, że w roku akademickim 2012/2013 na Uniwersytecie Zielonogórskim studiowała najlepsza studentka zagraniczna w Polsce w kategorii „Studia licencjackie”. To była trzecia edycja tego konkursu. Tytuł INTERSTUDENT 2012 otrzymała Colett Neumann  z Lipska,  gdzie na co dzień studiowała na Wydziale Pedagogicznym Universitat Leipzig. W Zielonej Górze była na II roku pedagogiki. Na wymianę przyjechała w październiku 2012 r. i została do czerwca 2013 r. Do konkursu została zgłoszona dzięki swojemu ponadprzeciętnemu zaangażowaniu, nie tylko w codzienne obowiązki studenta, ale też za aktywność daleko wykraczającą poza program zajęć.

 

Brała udział w projekcie badawczym „Studenckie firmy – perspektywa Niemiec i Polski". Była członkiem zespołu przygotowującego konferencję naukową organizowaną w ramach cyklu polsko-niemieckich spotkań koordynowanych przez profesorów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Lipsku. Ponadto aktywnie  działała w Studenckim Kole Naukowym Pedagogów Wolontariuszy oraz brała udział w spotkaniach informacyjnych o możliwości wyjazdu na studia i praktyki w ramach programu Erasmus, adresowanych do studentów UZ.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT