Wybory do komitetów naukowych PAN

18 listopada 2019 r.

 

 

wybory_komitetyPAN.jpg

Szanowni Państwo,

ruszają wybory do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Wspólnie wybierzmy naszych przedstawicieli!

Zależy nam na zaangażowaniu naukowców z całej Polski. Dlatego po raz pierwszy uruchomiliśmy system elektroniczny. Aby kandydować i/lub głosować, wystarczy zarejestrować się na stronie https://wyborykomitety.pan.pl do 20 listopada. Głosowanie przez internet potrwa od 16 do 20 grudnia. Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2020 r.

 

W wyborach mogą wziąć udział samodzielni pracownicy naukowi posiadający tytuł dr hab., prof. dr hab., dr hab. inż., prof. dr hab. inż.

 

Komitety PAN pełnią ważną funkcję doradczą. Dlatego tak istotne jest, by w wyborach wzięło udział jak najwięcej uczonych.

 

 

Serdecznie pozdrawiamy!

PAN

 

 

 

 Szanowni Państwo,

 

Obecne kadencje Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk upływają w szerokim przedziale czasu, to jest od listopada 2019 r. do maja 2020 r. Mimo to zdecydowaliśmy o jednoczesnym przeprowadzeniu wyborów do wszystkich komitetów naukowych PAN nowej kadencji 2020-2023. Przedsięwzięcie to jest bardzo poważne, ponieważ obejmuje grono ponad 30 tysięcy naukowców uprawnionych do głosowania i bycia wybranym do jednego z 78 komitetów PAN.

 

Zbudowany przez Zespół Teleinformatyki PAN system wyborczy, umożliwi przeprowadzenie wyborów drogą elektroniczną, co oszczędzi wiele czasu i pracy ludzkiej, a także kosztów druku kart do głosowania i korespondencji drogą pocztową. System do głosowania zapewnia tajność wyborów, szybkie zliczenie głosów, a także należytą ochronę danych osobowych. Z systemu można skorzystać dosłownie w każdym miejscu na kuli ziemskiej do którego dociera Internet. Zanim jednak przystąpimy do wyborów musimy wszyscy, którym zależy na jak najlepszej działalności komitetów jako organów integrujących społeczność akademicką całego kraju, zbudować bazę danych do celów wyborczych. Musimy się zarejestrować w systemie i w wyznaczonym czasie oddać głos. Stąd mój gorący apel do władz uczelni wyższych, instytutów PAN, instytutów badawczych, komitetów naukowych PAN oraz Wydziałów i Oddziałów PAN o jak najszersze rozpowszechnienie tej informacji po to, aby dotarła do jak największej liczby uprawnionych do głosowania.

 

Wszelkie informacje dotyczące wyborów członków komitetów naukowych PAN w roku 2019, znajdą Państwo na stronie https://wyborykomitety.pan.pl/ Rejestracja kandydatów w systemie wyborczym zostanie otwarta dnia 12.11.2019. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału w wyborach.

 

Przy tej okazji chciałbym również gorąco podziękować wszystkim ustępującym Komitetom naukowym PAN za ich aktywność oraz szereg widocznych sukcesów wynikających z ich działalności na rzecz uprawianej nauki i rozpowszechniania wiedzy.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Romuald Zabielski

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT