Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ rośnie w siłę!!!

9 lipca 2019 r.

 

DSC_2613r.jpg

fot. K.Adamczewski; na zdjęciu, od lewej: Ewa Sapeńko - rzecznik UZ, Agnieszka Żeromska-Michniewicz – kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UZ, dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ – dziekan WLNZ, dr Paweł Jarmużek – prodziekan WLNZ ds. klinicznych.

Organizacja kształcenia, infrastruktura i kadra – to zasadnicze atuty Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. I to o tych elementach funkcjonowania Wydziału mówiono dzisiaj podczas konferencji prasowej, w której wzięli udział: dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ – dziekan WLNZ, dr Paweł Jarmużek – prodziekan WLNZ ds. klinicznych i Agnieszka Żeromska-Michniewicz – kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UZ.


10-osobowe grupy w kształceniu podstawowym i 5-osobowe w kształceniu klinicznym, to zalety kierunku lekarskiego, które studenci bardzo sobie cenią. W ankietach ewaluacyjnych doceniają także nowocześnie wyposażone laboratoria, np. utworzone specjalnie dla kierunku lekarskiego w Kampusie A Centrum Medycyny Translacyjnej z Pracowniami: Biochemii, Fizjologii i Immunologii czy nowoczesne laboratoria anatomii i histologii na terenie Szpitala Uniwersyteckiego.

Ogromne znaczenie ma także kształcenie kliniczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik symulacji medycznej realizowane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarek, a już niebawem (na przełomie roku 2019/2020) zostanie oddane do użytku Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla lekarzy.


Od roku na kierunku lekarskim prowadzone jest kształcenie kliniczne, co wiązało się z koniecznością zatrudnienia dodatkowej kadry – liczba pracowników Wydziału w ciągu 1,5 roku zwiększyła się o 75 proc. Zdecydowana większość z nich to klinicyści. Z jednej strony zatrudniano nowych specjalistów, ale z drugiej nastąpił bardzo intensywny rozwój kadry własnej – jedna profesura, jedna wszczęta procedura profesorska, 3 habilitacje, 3 ukończone doktoraty i 7 otwartych przewodów doktorskich, to efekt tylko ostatnich lat.


Zarówno dziekan - A. Zambroń-Łacny jak i prodziekan - P. Jarmużek zgodnie stwierdzili, że z satysfakcją obserwują jak duży wpływ na rynek medyczny w województwie lubuskim ma istnienie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. I nie chodzi tu wyłącznie o kierunek lekarski, ale również kierunki: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Niemal wszystkie większe placówki medyczne w Lubuskiem są zaangażowane w kształcenie naszych studentów, a to bardzo wpływa integrację całego środowiska. Ma to również niebagatelny wpływ na podniesienie jakości kształcenia. Studenci bardzo sobie to cenią i po raz pierwszy od dwóch lat niemal wszyscy odbywają praktyki w lubuskich szpitalach. Chwalą sobie również pracę w gorzowskim szpitalu gdzie, pomimo dużej odległości, mają możliwość pracy m.in. w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, który jest wyposażony w super nowoczesny sprzęt diagnostyczny PET.
 

To wszystko składa się na, z roku na rok lepszą, opinię o kształceniu na naszym Wydziale Lekarskim. Po raz kolejny rekordowa liczba kandydatów zarejestrowała się na kierunek lekarski - 41,8 os./m-ce.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT