Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego świętuje swoje 15-lecie

13 października 2022 r.

 

DSC_1557r.jpg

Obchody jubileuszu 15-lecia WNB; fot. K. Adamczewski

W środę, 12 października 2022 r. z okazji jubileuszu 15-lecia Wydziału Nauk Biologicznych władze wydziału i pracownicy spotkali się w Ogrodzie Botanicznym UZ, gdzie symbolicznie posadzili cedr libański. Historia WNB rozpoczęła się 1 września 2007 r., kiedy Senat UZ podjął uchwałę powołującą go na bazie istniejącego  od 1996 r. Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska. Powstanie wydziału związane było z koniecznością rozwoju na naszej uczelni badań naukowych i kształcenia w dziedzinie nauk biologicznych. Utworzenie Wydziału Nauk Biologicznych odegrało istotną rolę w zachowaniu rangi samego uniwersytetu. Wydział obejmował w owym czasie kilka katedr: Katedrę Biologii, Katedrę Biologii Molekularnej, Katedrę Biotechnologii i Katedrę Ochrony Przyrody oraz Ogród Botaniczny. Funkcję pierwszego Dziekana pełnił prof. dr hab. Leszek Jerzak.

 

W okresie minionych 15 lat Wydział Nauk Biologicznych przeszedł szereg przeobrażeń. Rozwój kadry badawczo-dydaktycznej szedł w parze z rozwojem badań naukowych, co umożliwiało sukcesywne poszerzanie oferty kształcenia. W 2017 roku, 10 lat po utworzeniu, na WNB zatrudnionych było 70 pracowników, w tym 7 profesorów, 14 doktorów habilitowanych, 25 doktorów, 18 magistrów oraz 1 lekarz weterynarii. Struktura WNB obejmowała Katedrę Biochemii i Bioinformatyki, Katedrę Biotechnologii, Katedrę Botaniki i Ekologii, Katedrę Mikrobiologii i Genetyki, Katedrę Ochrony Przyrody, Katedrę Zoologii, Pracownię Języka Obcego, Uniwersytecki Ogród Botaniczny oraz „Ptasi Azyl” – Ośrodek Rehabilitacji dla Zwierząt Chronionych Prawem. W ocenie parametrycznej za lata 2013-2016, WNB uzyskał kategorię B.


20 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Konsekwencją ustawy były daleko idące przekształcenia organizacyjne Uniwersytetu Zielonogórskiego, którym podporządkowano również Wydział Nauk Biologicznych. W latach 2019-2022 ze struktury organizacyjnej WNB wyłączono sferę materialną i niematerialną w zakresie badań naukowych oraz dydaktyki, tworząc instytuty dyscyplinowe – Instytut Nauk Biologicznych oraz Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia. Aktualnym zadaniem Wydziału Nauk Biologicznych oraz dziekana WNB jest koordynacja i monitoring jakości procesu kształcenia. Funkcję dziekana pełni obecnie prof. dr hab. Beata Gabryś. WNB oferuje siedem kierunków kształcenia na poziomach licencjackim i magisterskim: biologia, biomonitoring i zarządzanie środowiskiem, biotechnologia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, żywienie człowieka i dietoterapia. WNB prowadzi również studia podyplomowe i kursy.

 

 

DSC_1559r.jpg DSC_1562r.jpg DSC_1563r.jpg
1. Obchody jubileuszu 15-lecia WNB; fot. K. Adamczewski 2. Obchody jubileuszu 15-lecia WNB; fot. K. Adamczewski 3. Od lewej: prof. Beata Gabryś - dziekan Wydziału Nauk Biologicznych, prof. Leszek Jerzak - dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, fot. K. Adamczewski

 

.

 

DSC_1580r.jpg DSC_1587r.jpg DSC_1588r.jpg
1. Sadzenie cedru libańskiego, prof. Ryszard Asienkiewicz - dyrektor Instytutu Sportu, Turystyki i Żywienia; fot. K. Adamczewski 2. Sadzenie cedru libańskiego, dr Elżbieta Roland - prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Biologicznych; fot. K. Adamczewski 3. Sadzenie cedru libańskiego - prof. Leszek Jerzak - dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych, fot. K. Adamczewski

 

.

DSC_1578r.jpg DSC_1592r.jpg DSC_1596r.jpg
1. Sadzenie cedru libańskiego, prof. Beata Gabryś, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych; fot. K. Adamczewski 2. Cedr libański; fot. K. Adamczewski 3. Prof. Leszek Jerzak, dyrektor Instytut Nauk Biologicznych, fot. K.Adamczewski
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT