Wykłady Mistrzów – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ oraz dr hab. Magdalena Środa, prof. UW zapraszają na wykład „Wartości – instrukcje obsługi”

26 marca 2019 r.

prof. Magdalena Środa wł..jpg

prof. M. Środa (fot. Wikipedia)

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego inicjuje cykl wykładów osobowości świata nauki pod hasłem „Wykłady Mistrzów".


W najbliższy piątek, 29 marca br. pierwszy wykład wygłosi dr hab. Magdalena Środa na temat. „Wartości - instrukcje obsługi". Początek o godz. 14.30 w sali 315, budynek A2, ul. prof. Z. Szafrana 2.Biogram prof. M. Środy (podajemy za Wikipedią):

Magdalena Środa ur. 7 stycznia 1957 w Warszawie – polska etyczka, filozofka, publicystka, feministka, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajna na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i feministyczną oraz problematyką kobiecą.

Studia magisterskie (1976–1981) i doktoranckie (1981–1982) odbyła w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1982–1991 pracowała jako asystent, następnie zaś jako adiunkt w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii UW. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Stopień naukowy doktora uzyskała w 1990 r. na podstawie pracy pt. Godność – ujęcie historyczne i normatywne idei (promotor: prof. dr hab. Henryk Jankowski). W 2004 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz książki Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci.

Od 1993 r. jest redaktorem kwartalnika „Przegląd Filozoficzny”, od 1994 r. sekretarzem redakcji rocznika „Etyka”; jest członkinią rady półrocznika „Societas/Communitas”. Była członkinią Europejskiego Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii w Wiedniu. Jest członkinią Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie. Jest również założycielką i kierownikiem Podyplomowych Studiów Etyki i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, członkinią Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Instytutu Spraw Publicznych. Została uhonorowana tytułem Europejczyk Roku 2010 miesięcznika „Monitor Unii Europejskiej” w kategorii uczony.


Działalność społeczno-polityczna

W 2004 r. prezes Rady Ministrów prof. Marek Belka powołał Magdalenę Środę na urząd pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, została odwołana z urzędu przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza w 2005 r,; a zadania pełnomocnika zostały przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W 2005 r. Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja” przyznała jej tytuł Zasłużona dla tolerancji. Wyróżniona tytułem Polki Roku 2009 w plebiscycie tygodnika „Wysokie Obcasy” (dodatku do „Gazety Wyborczej”). W 2010 roku została laureatką Kowadła przyznawanego przez stowarzyszenie „Kuźnica”. Jest stałą felietonistką „Gazety Wyborczej”, tygodnika „Wprost” oraz internetowego wydania „Radio TOK FM”. Jest członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet i organizatorką I, II i III Kongresu. Sprawuje także funkcję Minister Edukacji, Nauki i Sportu w Gabinecie Cieni Kongresu Kobiet.


Uwaga! Wykład prof. M. Środy skierowany jest wyłącznie do pracowników oraz studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT