Wykorzystanie zasobów cyfrowych w efektywnym publikowaniu prac naukowych

Wykorzystanie zasobów cyfrowych w efektywnym publikowaniu prac naukowych_Strona_1 i 2.jpg

20 marca 2017 r.

 

 

Oddział Lubuski Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają studentów, studentów studiów doktoranckich, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze na spotkanie naukowe pt. „Wykorzystanie zasobów cyfrowych w efektywnym publikowaniu prac naukowych”. Odbędzie się ono w dniach 29-30 marca br. według następującego programu:

 

 

środa 29 marca, miejsce: sala Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Wojskiego Polskiego 71

 

 

godz. 10.00 – 11.30 – prezentacja cyfrowych baz danych, część I:

 

1. Informacje o bazach EBSCO Medline, Elsevier ScienceDirect i Springer;


2. Formułowanie kryteriów wyszukiwania;

 

3. Zarządzanie rezultatami wyszukiwania;

 

 

przerwa godz. 11.30 – 12.00

 

godz. 12.00 – 13.00 – prezentacja cyfrowych baz danych, część II:

 

1. Posługiwanie się narzędziami oferowanymi przez bazy w pisaniu prac naukowych;


2. Śledzenie cytowań, impact factor, h-indeks, wskaźniki oceny czasopism SJR i SNIP;


3. Powiązanie z innymi bazami, zdalny dostęp, aplikacje mobilne.

 

 

czwartek 30 marca, miejsce: sala Rady Wydziału WLNZ ul. Zyty 28:

 

 

godz. 10.00 – 11.30 – prezentacja wydawnictwa termedia oraz zasobów Głównej Biblioteki Lekarskiej;

 

 

przerwa godz. 11.30 – 12.00

 

 

Wprowadzenie do efektywnego publikowania.

 

 Zanim zaczniesz pisać:


1.    Publikowanie naukowe i jakość publikacji, cytowanie i współczynniki, listy czasopism;

 

Planowanie publikacji:


1. Rodzaje artykułów naukowych: research paper, review paper, special issue article, critical assessment/perspective, rapid communications;


2. Open Access czyli dostęp bez ograniczeń;


3. Wybór czasopisma.

 

 

Wysyłanie artykułu do czasopisma:


 1. Proces recenzowania – peer review;


2. System obsługi czasopisma – rejestracja artykułu krok po kroku;


3. Odpowiedź z czasopisma – accept, minor revision, major revision, reject.

 

 

Po przyjęciu artykułu do druku:


1. Formalności po akceptacji artykułu;


2. Promowanie artykułu: redakcje czasopism, konferencje, portale naukowe Research Gate, portale społecznościowe Facebook i Twitter;

 

 

Doświadczenia własne naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

Warto zaznaczyć, że jest to pierwsze wydarzenie na Uniwersytecie Zielonogórskim, które tak szeroko prezentuje wykorzystanie zasobów cyfrowych w publikowaniu prac naukowych. Spotkanie jest dedykowane studentom, studentom doktorantom i oczywiście naukowcom na każdym poziomie rozwoju naukowego.

 

 

Serdecznie zapraszamy.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT