Wyniki V edycji „małych grantów”

12 listopada 2019 r.


Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Giorgi Melikidze, z przyjemnością informuje, że laureatami V edycji konkursu Małe granty zostali:


1. dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ z Wydziału Mechanicznego, otrzymując dotację małograntową w wysokości  13.000 zł;

2. dr Andrzej Szary z Wydziału Fizyki i Astronomii, otrzymując dotację małograntową w wysokości  11.000 zł;

3. prof. dr hab. n.med. Wojciech Błogowski z Collegium Medicum, otrzymując dotację małograntową w wysokości 11.000 zł;


Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Podstawą zgłoszeń konkursowych w konkursie Małe granty są uprzednio złożone wnioski projektowe, w ramach wybranych konkursów Narodowego Centrum Nauki.        
W V edycji konkursu uprawnionymi do wnioskowania były osoby, które uprzednio złożyły wnioski projektowe w ramach konkursów OPUS16, PRELUDIUM16 i SONATA14.


Laureaci V edycji konkursu Małe granty złożyli następujące wnioski projektowe w ramach konkursów OPUS16 i SONATA14 Narodowego Centrum Nauki:

1. dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ „Modelowanie zagadnień hydrodynamiki tworzenia medium czynnego z nanocząsteczkami podczas obróbki ubytkowej w warunkach zminimalizowanego chłodzenia i smarowania”;


2. dr Andrzej Szary „Pulsary: Modelowanie pulsów pojedynczych a fizyka dryfu składowych pulsu”;


3. prof. dr hab. n.med. Wojciech Błogowski „Kwasy HETE u pacjentów z nowotworami żołądka”.  


Wybór typu konkursu/-ów, uprawniających do ubiegania się o dotację małograntową, w kolejnej edycji  konkursu, zostanie podany w ogłoszeniu konkursowym.         
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT