Wyniki VI edycji konkursu Małe granty

6 maja 2020 r.

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Giorgi Melikidze, z przyjemnością informuje, że laureatami VI edycji konkursu Małe granty zostali:

 

 • prof. dr hab. Giorgi Melikidze z Instytutu Astronomii, otrzymując dotację małograntową w wysokości  12.000 zł;
   
 • dr Joanna Wyrwa z Instytutu Ekonomii i Finansów, otrzymując dotację małograntową w wysokości  12.000 zł;
   
 • dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ z Instytutu Matematyki, otrzymując dotację małograntową w wysokości 9.000 zł;  
   
 • mgr Karolina Godzisz z Instytutu Ekonomii i Finansów, otrzymując dotację małograntową w wysokości 9.000 zł;
   
 • dr hab. Danuta Plecka, prof. UZ z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, otrzymując dotację małograntową w wysokości 8.000 zł.           


Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Wszystkich uprawnionych zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu Mała granty.

 

Podstawą zgłoszeń konkursowych w konkursie Małe granty są uprzednio złożone wnioski projektowe, w ramach wybranych konkursów Narodowego Centrum Nauki.   
W VI edycji konkursu uprawnionymi do wnioskowania były osoby, które uprzednio złożyły wnioski projektowe w ramach konkursów OPUS17, PRELUDIUM17.

 

Laureaci VI edycji konkursu Małe granty złożyli następujące wnioski projektowe w ramach konkursu OPUS17 Narodowego Centrum Nauki:     

                 

 • prof. dr hab. G. Melikidze „Zrozumienie pogody pulsarowej: zjawiska zmienne w czasie";
   
 • dr J. Wyrwa „Kapitał społeczny jako kluczowy czynnik innowacyjnych zachowań pracowników w przedsiębiorstwie";
   
 • dr hab. E. Sidorowicz, prof. UZ „Kolorowanie sumacyjno-listowe hipergrafów";
   
 • dr hab. D. Plecka, prof. UZ „Polityczne kompetencje obywatelskie a polityczne kompetencje elit politycznych w Polsce w procesie konsolidacji demokracji po 1989 roku".


Laureatka VI edycji konkursu Małe granty złożyła następujący wniosek projektowy w ramach konkursu PRELUDIUM17 Narodowego Centrum Nauki:     
 

 • mgr K. Godzisz „Uwarunkowania organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego w sprawnej realizacji programów ograniczających niską emisję"Wybór typu konkursu/-ów, uprawniających do ubiegania się o dotację małograntową, w kolejnej edycji  konkursu, zostanie podany w ogłoszeniu konkursowym.         
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT