Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wyniki XXXII edycji międzynarodowego konkursu „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka bez granic)

28 czerwca 2021 r. 

matematyka bez granic.jpg

W roku szkolnym 2020/2021 XXXII edycja międzynarodowego konkursu „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka bez granic) ze względu na pandemię odbyła się z dużym opóźnieniem. Finał MK „MbG” w Polsce, w kategorii klas ósmych szkół podstawowych i klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (Senior) oraz w kategorii klas piątych i szóstych szkół podstawowych (Junior) odbył się dopiero po powrocie polskich uczniów do szkół, tj. 2 czerwca 2021 r. Konkurs jest organizowany  pod auspicjami Rady Europy, a polscy uczniowie uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty dziewiąty. 

 

Przypomnijmy, że Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez granic” ma siedzibę na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Organizuje i propaguje idee Konkursu w Polsce. Przewodniczącą Komitetu Krajowego jest dr Krystyna Białek z WMIE UZ.

 

 Obecna edycja konkursu w Polsce odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, a w województwach: lubuskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, śląskim,  świętokrzyskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim konkurs został objęty także patronatem honorowym przez kuratorów oświaty.

 

Dzięki rozpropagowaniu idei konkursu przez Regionalny Komitet Konkursu „MbG” przy ścisłej współpracy z władzami oświatowymi z województwa lubuskiego, konkurs wzbudził i nadal wzbudza duże zainteresowanie wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli matematyki na stałe wpisując się w kalendarium szkolnych rozgrywek. Od 2007 r. stał się tradycją lubuskich i zachodniopomorskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przyczyniając się do rozwijania zainteresowań młodzieży szkolnej matematyką. 
 

W XXXII Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez granic” w Polsce uczestniczyły 422 klasy (9 449 uczniów) z 163 szkół, w tym (183 klasy piąte i szóste – 3 544 uczniów z 59 szkół podstawowych); 119 klas "8" – 2 522 uczniów z 57 szkół podstawowych i 120 klas – 3 383 uczniów z 47 szkół ponadpodstawowych). 
 

W Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim w bieżącej edycji konkursu uczestniczyło 109 klas  2 511 uczniów z 45 szkół, w tym (49 klas piątych i szóstych  – 1 045 uczniów z 18 szkół podstawowych); 37 klas ósmych – 857 uczniów z 17 szkół podstawowych i 23 klasy – 609 uczniów z 10 szkół ponadpodstawowych. 
 

Natomiast w Lubuskiem w bieżącej edycji konkursu uczestniczyło 96 klas (2 189 uczniów) z 36 szkół, w tym (46 klas piątych i szóstych – 975 uczniów z 15 szkół podstawowych); 32 klasy ósme –731 uczniów z 14 szkół podstawowych i 18 klas pierwszych– 483 uczniów z 7 szkół ponadpodstawowych.
 

Tegoroczna Gala Konkursu w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim miała się odbyć na Uniwersytecie Zielonogórskim w czerwcu 2021 r. w ramach imprezy  „Banachalia 2021 na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ”, ale ze względu na sytuację epidemiczną w kraju została odwołana.

 

Poniżej publikujemy listę laureatów  XXXII Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez granic” – edycja 2020/2021 w Regionie Lubusko – Zachodniopomorskim.

 

Kategoria szkół ponadpodstawowych - liceum:  3 najlepsze klasy, w XXXII  MK „MbG”  Senior uczestniczyło 239 klas w Polsce (120 klas liceum i 119 klas ósmych szkół podstawowych) w tym 60 klas (23 klasy liceum i 37 klas ósmych) z Regionu Lubusko-Zachodniopomorskiego.

Lokata Szkoła Klasa Dyrektor Nauczyciel

1. miejsce w regionie

5. lokata w Polsce

Społeczne  Liceum Ogólnokształcące w Żarach Ia Wiktor Polakowski Maria Paduszyńska

2. miejsce w regionie

6. lokata w Polsce

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Dubois w Koszalinie  IA Rafał Janus Paweł Rudecki

3. miejsce w regionie

8. lokata w Polsce

I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim 103 Mariusz Biniewski Kamila Kruk

Kategoria  ósmych  klas szkół podstawowych: 6 najlepszych  klas ósmych, w XXXII MK „MBG” Senior, uczestniczyło 119 klas ósmych  w Polsce,  w tym 37  klas ósmych z Regionu Lubusko-Zachodniopomorskiego.

Lokata Szkoła Klasa Dyrektor Nauczyciel

1. miejsce w Regionie

7. lokata w Polsce

Szkoła Podstawowa nr 18
w Zielonej Górze
8C Andrzej Brychcy Dorota Gołąb

1. miejsce w Regionie

7. lokata w Polsce

Szkoła Podstawowa nr 18
w Zielonej Górze

8E Andrzej Brychcy Lidia Kalinowska

2. miejsce w Regionie

8. lokata w Polsce

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
w Zielonej Górze
8a Andrzej  Szymczak Minika Asienkiewicz

2. miejsce w Regionie

8. lokata w Polsce

Szkoła Podstawowa nr 20
w Gorzowie Wielkopolskim
805 Jerzy Koziura Magdalena Molik

3. miejsce w Regionie

10. lokata w Polsce

Szkoła Podstawowa nr 18
w Zielonej Górze
8B Andrzej Brychcy Jakub Jaskuła

3. miejsce w Regionie

10. lokata w Polsce

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Choszcznie
8B Agnieszka Czukiewska Magdalena Bajbuła

Kategoria klas 6 szkół podstawowych: 7 najlepszych 6 klas  w XXXII MK „MBG” Junior  uczestniczyło  183 klas (piątych i szóstych) w Polsce, w tym 49 klas (piątych i szóstych) z Regionu Lubusko-Zachodniopomorskiego.

Lokata  Szkoła Klasa  Dyrektor Nauczyciel
1. miejsce w Regionie
2. lokata w Polsce
Szkoła Podstawowa nr 18
w Zielonej Górze
6C Andrzej Brychcy Jarosław Stankiewicz
2. miejsce w Regionie
4. lokata w Polsce
Szkoła Podstawowa nr 1
w Szprotawie
6a Jadwiga Zarzeczna-Rosół Dorota Semenowicz
3. miejsce w Regionie
6. lokata w Polsce
Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego
w  Gorzowie Wielkopolskim
6a Danuta Suska Agnieszka Szydło-Kowalińska
3. miejsce w Regionie
6. lokata w Polsce
Szkoła Podstawowa nr 18
w Zielonej Górze
6A Andrzej Brychcy Kamila Szrajber
3. miejsce w Regionie
6. lokata w Polsce
Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza
w Gryfinie
6b Elżbieta Wnuk Kamila Gronek-Wyszywana
3. miejsce w Regionie
6. lokata w Polsce
Szkoła Podstawowa Nr 5
w Nowej Soli
6C  Beata Miniach Joanna Leszko
3. miejsce w Regionie
6. lokata w Polsce
Szkoła Podstawowa nr 18
w Zielonej Górze
6E Andrzej Brychcy Jarosław Stankiewicz

Kategoria klas piątych szkół podstawowych: 3 najlepsze klasy  piąte w MK „MBG”  Junior,  uczestniczyło 183 klas (piątych i szóstych) w Polsce, w tym 49 klas (piątych i szóstych) z Regionu Lubusko-Zachodniopomorskiego.

Lokata  Szkoła Klasa  Dyrektor Nauczyciel
1. miejsce w Regionie
13. lokata w Polsce

Szkoła Podstawowa nr 18
w Zielonej Górze

5C Andrzej Brychcy Paulina Drożdż
2. miejsce w Regionie
15. lokata w Polsce
Szkoła Podstawowa nr 18
w Zielonej Górze
5A Andrzej Brychcy Małgorzata Runiec
3. miejsce w Regionie
20. lokata w Polsce
Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego
w Gorzowie Wielkopolskim
5b Danuta Suska Agnieszka Wojtkowiak-Czypar
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT