Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

„Wyobraź sobie”, sztuka zmieniająca świat

15 października 2021 r.

Rektorat - odsł..jpg

Tablicę pamiątkową odsłonili: rektor UZ, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski i prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger, dyrektor ISW UZ. (fot. Kazimierz Adamczewski)

 

Z okazji 30-lecia Instytutu Sztuk Wizualnych i 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Galerii REKTORAT otwarto pierwszą część wystawy prac artystów i pedagogów ISW UZ wykonanych specjalnie na tę okazję i takich, które zostały zainspirowane dziełami eksponowanymi w ramach stałej ekspozycji pod nazwą: Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX wieku w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Druga i trzecia część wystawy to ekspozycje w Muzeum Ziemi Lubuskiej i Biurze Wystaw Artystycznych.

 


Otwarciu wystawy towarzyszyła uroczystość nadania imienia Galerii REKTORAT. Jej patronem został Zenon Polus, wybitny artysta i pedagog, zasłużony dla kultury miasta Zielona Góra. Tablicę pamiątkową odsłonili: rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski i prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger, dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych UZ. (fot. Kazimierz Adamczewski)

 


 

 

 

W Galerii REKTORAT można obejrzeć prace:

Alicji Lewickiej-Szczegóły,


Jarosława Łukasika,

Joanny Fuczko,

Mirosława Gugały,


Radosława Czarkowskiego,


Patrycji Wilczek-Sterny,

Pauliny Komorowskiej-Birger,

Liwii Liteckiej.


 
W Galerii BWA znalazły się prace:

Ryszarda Woźniaka/kurator wystawy,

Piotra Szurka,

Andrzeja Bobrowskiego,

Anny Owsian-Matyi,

Maryny Mazur,

Karoliny Spiak,

Marka Lalko,

Katarzyny Dziuby,

Kacpra Będkowskiego,

 

Natomiast w Galerii Nowy Wiek w Muzeum Ziemi Lubuskiej zwiedzający zobaczą prace:

Barbary Bańdy ,

Aleksandry Kubiak,

Jarosława Jeschke,

Sławomira ZBIOK Czajkowskiego,

Pawła Andrzejewskiego,

Heleny Kardasz,


Magdaleny Gryski,

Katarzyny Smugarzewskiej.
 


Wystawa prezentuje nowe prace. Główną jej ideą jest poszukiwanie i odnajdywanie w tradycjach awangardowych takich dzieł i wartości, które nadal inspirują i które w subiektywnej ocenie artysty, warto przywołać obecnie. Zaproszeni do udziału artyści, którzy z wyboru są też pedagogami, prezentują postawę aktywną wobec rzeczywistości. Ambicja zmieniania rzeczywistości poprzez twórczość, łączy uczestników wszystkich ruchów postępowych minionych dekad z nami, żyjącymi obecnie. Zmieniającemu się światu, zawsze towarzyszyła sztuka, która z jednej strony kreowała „obraz epoki”, a z drugiej strony, inspirowała do projektowania kolejnych zmian. 
 

Kurator wystawy prof. Ryszard Woźniak powiedział podczas wernisażu w galerii Rektorat: - Interesuje nas sztuka, która wzbogaca rzeczywistość o niezbędne, uniwersalne porządki: estetyczny i duchowy. Interesuje nas sztuka, w której ludzka wyobraźnia doświadcza wolności, a powszechne marzenie o życiu w bardziej harmonijnym i uporządkowanym świecie, spełnia się. Wyobraźmy więc sobie, że czas, w którym teraz żyjemy, jest czasem wolnym od wad. 


Poniżej prezentujemy migawki z wernisażu. Fot. Kazimierz Adamczewski.

Rektorat - dyr..jpg Rektorat - ważni.jpg
Rektorat - Liwia.jpg Rektorat - rektor.jpg

Prototyp współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0.

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej: IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, numer projektu MNiSW/2020/357/DIR

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT