Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wyróżnienie dla architektury UZ w BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

17 listopada 2022 r.

 

_DSC3928.JPG

Bud. Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ; fot. M.Janion

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zdobył wyróżnienie w Rankingu Wydziałów Architektury BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022 przygotowanym przez miesięcznik „Builder”.

 

Ranking opracowywany jest na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w programie edukacyjnym „Builder for the Future”.

 

Zielonogórska architektura znalazła się wśród 8 wyróżnionych uczelni.

 

W kraju studia na kierunku architektura można podjąć na 19 uczelniach publicznych i 7 niepublicznych szkołach wyższych w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

 

Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ, dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, dla miesięcznika „Builder” powiedziałaNasi studenci mają możliwość zdobywania wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności pod okiem, w znacznej większości czynnych zawodowo, inżynierów pracujących w branżach takich jak: architektura i urbanistyka, planowanie przestrzenne, konstrukcje, instalacje, fizyka budowli, specjaliści prawa budowlanego i procesów inwestycyjnych, ale również jako teoretycy architektury, historycy, artyści i konserwatorzy zabytków. Poza tradycyjną formą kształcenia w postaci: wykładów, projektów, laboratoriów i ćwiczeń studenci uczestniczą w: plenerach, warsztatach, seminariach, praktykach i wyjazdach technicznych na obiekty inżynierskie w Polsce jak i za granicą czy certyfikowanych warsztatach branżowych. Naszym studentom zapewniamy dostęp do najnowszych programów komputerowych i aparatury badawczej wykorzystywanej w przyszłej pracy zawodowej. Aby umiejętności absolwentów prowadzonych przez nas kierunków były zgodne z oczekiwaniami przyszłych pracodawców, zaktualizowaliśmy programy kształcenia. Potwierdzeniem udanej polityki prowadzonej w tym zakresie są uzyskane certyfikaty i znaki jakości w ramach konkursów wyróżniających kierunki, które wykazują się innowacyjnością i nowoczesnością. Poza obowiązkowymi zajęciami z programów komputerowych studenci mogą brać udział w cyklicznych szkoleniach, m.in. z technologii modelowania BIM, danych geoprzestrzennych (GIS), organizowanych w ramach Akademii Przyszłego Inżyniera i Akademii Przyszłego Architekta. Ideą Akademii jest organizacja zajęć rozszerzających treści realizowane w ramach programów studiów w grupie tematycznej kierunków prowadzonych na Wydziale.

 

RANKING::

 

BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2022

 

I miejsce - Politechnika Śląska

II miejsce - Politechnika Wrocławska

III miejsce - Politechnika Krakowska

 

WYRÓŻNIENIA

 

Politechnika Białostocka

Politechnika Gdańska

Politechnika Łódzka

Politechnika Poznańska

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Warszawska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Zielonogórski

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT