Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wystawa Ogrody w Nowym Zamku w Parku Mużakowskim

Plakat ogrody.jpg

We czwartek, 1 września 2016 roku o godz. 17.00 w sali balowej  Nowego Zamku (Bad Muskau) w Parku Mużakowskim na granicy polsko-niemieckiej zostanie otwarta wystawa "Ogrody". Została zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze we współpracy z fundacją „Park Księcia Pücklera Bad Muskau”. Jest już  trzecią ekspozycją w ramach cyklu "Topografia polskiej sztuki współczesnej". Jednocześnie inauguruje obchody 25-lecia istnienia Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Towarzysząca jej publikacja będzie drugą – po starannie wydanym, dwujęzycznym albumie z 2005 roku "Park Mużakowski. Przestrzeń pamięci i pojednania" (autorstwa Beaty Frydryczak i Heleny Kardasz) – zrealizowaną przez pracowników Instytutu we współpracy z Fundacją. 

 


Zorganizowana w pięciu obszernych salach polifoniczna prezentacja obejmuje blisko 70 prac dwudziestu artystów. Obrazy, grafiki, fotografie, filmy oraz instalacje i meble, ukazujące szerokie spektrum sposobów interpretacji pojęcia Ogrody – w sensie topograficzno-ekologicznym, artystycznym i filozoficzno-poznawczym. Wystawa ukazuje zarówno klasyczne, jak i najnowsze tendencje we współczesnym krajobrazie sztuk wizualnych.

 


Dwujęzyczna publikacja towarzysząca (pod red. nauk. dr Lidii Głuchowskiej) ukazuje także szeroki historyczny, kulturowy, filozoficzny kontekst ekspozycji zainspirowanej przez dzieło księcia von Pückler-Muskau - „Goethego sztuki ogrodowej”. Autorami esejów, poza redaktorką naukową tomu, która jest historykiem sztuki i literatury, są również: Cord Panning - dyrektor parku i dyrektor zarządzający fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskauˮ; Leszek Kania - dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz dr Artur Pastuszek - historyk filozofii i estetyki. Projekt graficzny książki przygotował dr Piotr Czech z Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 


 

 

 

ogrody.jpg

Stanisław R. Kortyka "Ogród ciernistych krzewów", olej na płótnie

Wystawa Ogrody wpisuje się w kontekst jedynego transgranicznego założenia ogrodowo-parkowego w Europie, stając się formą międzynarodowego dialogu na temat kultury, ekologii oraz historii i współczesności stosunków polsko-niemieckich. Wystawa będzie czynna do 31 październia 2016 r.

 

 

Patronat nad wystawą objęli: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Hansjörg König, Przewodniczący Rady Fundacji, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Saksonii. 

 

 

Oto fragment recenzji autorstwa dr hab. Beaty Frydryczak, prof. UAM (z Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu o publikacji, która towarzyszy wystawie: 

 


„Ogrody/Gärten” to publikacja (i wystawa), która buduje nową wartość w tym, co już artystyczne (Parku Mużakowskim), a podejmując dyskurs na temat ogrodów, wprowadza go na metapoziom, w którym ogród nabiera wymiaru ideowego i metaforycznego zarazem. O ogrodach w ogrodzie, o krajobrazach w krajobrazach – mówić można tylko obrazami i metaforami. Ta publikacja otwiera taką możliwość, rozbrzmiewając na trzech poziomach: teoretycznym, artystycznym i ideowym, jeżeli za ideę uznać naturalne medium Parku Mużakowskiego. 

 

 

*                             *                             *

 

Park Mużakowski właściwy.jpg

Źródło: zdjęcie pochodzi ze strony www.park-muzakowski.pl


Park Mużakowski, inaczej Park Muskau, która to nazwa jest jego nazwą historyczną, został założony w 1. połowie XIX w. Twórcą parku – pomysłodawcą i autorem koncepcji – był pruski arystokrata, właściciel lokalnych dóbr, książę Hermann von Pückler-Muskau. To jedno z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie, w którym zrealizowany został program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego, należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej. 

 

Obecnie przez Park Mużakowski przebiega granica polsko-niemiecka (w korycie Nysy Łużyckiej). Jego obszar, obejmujący łącznie przeszło 700 ha, asymetrycznie podzielony jest rzeką pomiędzy niemiecki Bad Muskau (Saksonia) i polską Łęknicę (woj. lubuskie). Po niemieckiej stronie znajduje się centralna część założenia z głównymi budynkami, ogrodami i pleasuregroundem (ok. 1/3 historycznej kompozycji), po polskiej zaś rozległy naturalistyczny park (ok. 500 ha). Obie części łączą dwa mosty parkowe, Most Podwójny oraz Most Angielski.

 

 

Park Mużakowski, wpisany w malowniczą scenerię doliny Nysy, to swoiste połączenie natury oraz sztuki ogrodniczej. To precyzyjnie przemyślana kompozycja, łącząca elementy naturalne i kulturowe. Dziś intryguje tych, którzy jeszcze go nie znają i zachwyca tych, którzy go już odkryli. Podziwiane bowiem parkowe obiekty i miejsca to precyzyjnie dobrane składniki wyimaginowanego świata, to opowieść o pięknie, którą chce nam przekazać jej twórca. 

 

 

W 2004 r. Park Mużakowski został uznany za dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

 

Jego rewaloryzacja jest wspólnym polsko-niemieckim projektem.

 

 

(Informację o Parku Mużakowskim podajemy za stroną http://www.park-muzakowski.pl ).

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT