Wyzwania współczesnego rynku pracy - międzynarodowa konferencja naukowa na UZ

29 listopada 2017 r.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze, Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają do udziału w III Międzynarodowej konferencji naukowej pod hasłem: Wyzwania współczesnego rynku pracy.

 

Konferencja odbędzie się ona w dniach 30 listopada  – 1 grudnia br. Uroczyste otwarcie nastąpi w czwartek, 30 listopada o godz. 9.45 – w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9.

 

 

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i wymiana poglądów dotyczących zmian zachodzących na ryku pracy oraz upowszechnienie międzynarodowego dorobku naukowo-badawczego dotyczącego rynku pracy. Konferencja stanowi płaszczyznę integracji środowisk naukowych, praktyków biznesu, pracowników instytucji państwowych i samorządowych zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami rynku pracy. Ponadto jest wsparciem młodych Lubuszan oraz ich koleżanek i kolegów z całego kraju – uczestników XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE) – w pogłębianiu wiedzy związanej z tematyką bieżącej edycji Olimpiady, dotyczącej istotnych problemów współczesnego rynku pracy.

 

Uczestnicy: Tegoroczna III konferencja wywołała ogromne zainteresowanie w wielu ośrodkach naukowych w kraju i za granicą, zgromadziła kilkudziesięciu uczestników, w tym liczne grono profesorów. Biorą w niej również udział praktycy, samorządowcy, przedstawiciele urzędów pracy.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Program międzynarodowej konferencji naukowej "Wyzwania współczesnego rynku pracy"
pdf, 251.7K, 11/29/17, 85 downloads

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT